KS 3 2014: Aksjon LØFT1000 Hovedsak
– I lys av bransjens utfordringer har vi likevel grunn til å glede oss over at vi har hatt en stabil og lojal abonnementsmasse de siste årene, sier ansvarlig redaktør Anne Gustavsen. 

 

Tekst: Karl Andreas Jahr
Foto: Øyvind Ganeesh

Etter flere år med en forsiktig økning av opplaget, viser tallene år en marginal nedgang for Korsets Seier på 1,7 prosent. Mer konkret viste tallene ved utgangen av 2016 en abonnementsmasse på 4817 mens i 2017 er den på 4736.

– Vi ønsker oss selvfølgelig enda bedre tall, men i lys av bransjens utfordringer har vi grunn til å glede oss over at vi har en stabil og lojal abonnementsmasse, sier Anne Gustavsen, og poengterer at det er en seier i seg selv i en tøff bransje.

I fjor viste tallene en marginal økning for Korsets Seier med 31 abonnement, som holdt til å øke mest blant kristenavisene.

I tillegg synes jeg leder- og kommentarartiklene er veldig tydelige. Avisen har holdt fast ved en tydelig pinseprofil med tro på Guds ånd og kraft.

Jobber med bedre løsning

Avisens ansvarlige redaktør påpeker samtidig at det gjenstår mye arbeid. Hun understreker behovet for utvikle bedre betalingsløsninger og produkt på nett.

– Vi jobber med en mer brukervennlig plattform på nett.

– Hva vil det si?

– At den er lett å manøvrere, lett å lese og behagelig visuelt med en enkel betalingsløsning, sier Gustavsen.

LES MER: I 2017 økte KS mest

En fersk leserundersøkelse viser at leserne i Korsets Seier jevnt over setter pris på den kvalitetsheving og økte aktualitet som har preget avisens innhold de siste årene.

– Vår utfordring er å få denne begeistringen til å gi utslag i betalende abonnenter.

Selv med årets beskjedne papir-abonnementstall understreker Gustavsen at Korsets Seier aldri blitt lest av så mange som nå, ikke minst på nett og Facebook.

– Vi ser et økende antall unge lesere som følger Korsets Seier på sosiale medier.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

KS-ENTUSIAST: Alle som deltar på seminarene til Lederskaps-coach Scott Wilson og lead pastor i Hillsong Norway Jostein Krogedal vil få Korsets Seier, samt et spesielt tilbud om abonnement inkludert Brian Houstons nye bok som velkomstgave. Initiativet til samarbeidet med KS kommer fra Hillsong-nettverket selv.

Konferanse med KS-salg

Mellom 19. og 22. mars vil Lederskaps-coach Scott Wilson og lead pastor i Hillsong Norway Jostein Krogedal snakke om lederskap i 4 norske byer; Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Utover å inspirere til å bygge sunne og voksende lokale menigheter, ønsker de også å promotere og selge Korsets Seier.

Det gleder Anne Gustavsen.

– Vi synes det er spesielt viktig å bli synlig i nye pinsemenigheter og nettverk, der Korsets Seier ikke er så godt kjent eller har lange tradisjoner, sier Gustavsen og understreker hvor viktig det er at KS er tett på bredden av Pinse-Norge.

LES MER: Kristenaviser i «likes-krig» på Facebook

– Vi har de siste årene knyttet til oss flere Hillsong-ledere som faste skribenter i Korsets Seiers undervisnings- og inspirasjonsspalter.

Alle som deltar på seminarene vil få Korsets Seier, samt et spesielt tilbud om abonnement inkludert Brian Houstons nye bok som velkomstgave. Initiativet til samarbeidet med KS kommer fra Hillsong-nettverket selv.

Kommentar fra Jostein Krogedal legges til snart.

Pensjonist, forkynner og KS-ambassadør

AMBASSADØR: Terje Berg oppfordrer flere pinseledere og menige kristne som er glad i Korsets Seier til å bli med som ambassadører.

Terje Berg er ambassadør for Korsets Seier. Det pensjonerte pastoren med rik fartstid i Pinsebevegelsen reiser fortsatt rundt som forkynner i norske pinsemenigheter. Med seg tar han med seg en fersk bunke Korsets Seier. På møte bruker han tre-fire minutter på å snakke om Korsets Seier.

I tillegg sper han på pensjonist med noen hundrelapper for hvert abonnement han selger.

– Det er klart det er hyggelig å tjene noen kroner, men for meg er det først og fremst en glede å drive pr for Korsets Seier på mine møter, sier Berg.

KRISTEN AVIS: Bør de om skrive Frelst-debatten, Visjon Norge og forbønn mot betaling? 

– Selv om mange har Korsets Seier fra før av, opplever jeg god respons. En del unge mennesker har ikke KS enda, men også de virker interesserte.

For Berg er det selvfølge å ha Korsets Seier i hjemmet. Han nevner alt fra tradisjoner og menighetsannonser til interessante, inspirerende og tankevekkende artikler om det som foregår i bevegelsen og i kristen-Norge.

– I tillegg synes jeg leder- og kommentarartiklene er veldig tydelige. Avisen har holdt fast ved en tydelig pinseprofil med tro på Guds ånd og kraft.

Terje Berg oppfordrer flere pinseledere og menige kristne som er glad i Korsets Seier til å bli med som ambassadører.

– Vi bør støtte KS, særlig nå som de har mistet pressestøtten. Få med flere. Bli med og abonner.

Er du nysgjerrig på KS-ambassadørrollen? Har du noen spørsmål? Send gjerne mail til karl@k-s.no

 

kommentarer