«Betania Fitjar er et kirkebygg – en beklagelse er på plass» Kristenliv
KIRKEASYL: Frie venner og pinsevenner står samlet mot politiaksjon. 

 

Illustrasjon: Wikimedia Commons

FORFATTER: Haldor Aasebø, leder i De Frie Evangeliske Forsamlinger 

Sist uke valgte politiet å gå til aksjon mot et frikirkelig menighetslokale som huset en asylsøkerfamilie fra Afghanistan. De satt der i kirkeasyl med sine små barn. Den brutale aksjonen har rystet familien og menigheten Betania, Fitjar. Den har i tillegg vakt stor oppmerksomhet i lokalsamfunnet, media og har skapt en engasjert samfunnsdebatt.

Hva som ligger til grunn for Politiets vurdering stiller vi oss spørrende til.

Ut fra den prinsipielle holdningen til institusjonen kirkeasyl, mener vi at slike handlinger fra myndighetens side ikke er akseptable. Betania er et bedehus med en lang historie på Fitjar. I flere generasjoner har dette huset vært brukt som gudshus og samlingssted for Den Frie Evangeliske Forsamling på stedet.

FORFATTER: Sigmund T. Kristoffersen, leder i Pinsebevegelsen i Norge

Hva som ligger til grunn for Politiets vurdering stiller vi oss spørrende til. Det er vel ikke så mange som har «Betania – Den Frie Evangeliske Forsamling» som utvendig skilt på veggen på sitt bolighus. De færreste har vel heller ikke dåpsbasseng i stua eller et stort skilt med Jesus på veggen. Senest kvelden før var det samling til «bedehusmøte» med bra oppslutning.

Bare De Frie Evangeliske Forsamlinger og Pinsebevegelsen i Norge har til sammen nærmere 400 kirker og bedehus av høyst ulik utforming og størrelse spredt utover vårt langstrakte land. Hvem har definisjonsretten til om hva som er kirkebygg? For dem som har et slikt bygg som sitt menighetshus er det i hvert fall ikke tvil. Det blir sagt at begrunnelsen fra politiets side er at huset ikke lenger er å regne som en kirke, men som et bolighus, fordi det bor noen der. De som har bodd der gjorde det fordi de søkte tilflukt og hjelp. De har søkt dit for sin egen sikkerhets skyld.

Vi som frikirkesamfunn forventer at et samfunn som legger stor vekt på menneskeverd og trosfrihet, behandler oss likeverdig med Den norske Kirke.

I respekt for likebehandling av alle trossamfunn og alle som tilhører ulike trossamfunn i dette landet, forventer vi at myndighetene ikke klassifiserer oss etter gudshusets utseende.  Særlig i disse tider hvor det skal lages en felles lovgivning for tros- og livssynssamfunn for å likebehandle alle, oppleves en slik behandling stigmatiserende.

Vi synes det hadde vært på sin plass om myndighetene med Justisministeren i spissen, hadde kommet med en innrømmelse av å ha feilvurdert situasjonen. Betania Fitjar er et kirkebygg, og en beklagelse over å ubegrunnet ha brutt seg inn i et låst kirkerom hadde vært på sin plass.

Vi som frikirkesamfunn forventer at et samfunn som legger stor vekt på menneskeverd og trosfrihet, behandler oss likeverdig med Den norske Kirke.

kommentarer