Gi rom til en pause fra alkoholen Hovedsak
Kan man støtte Evangeliesenteret og samtidig gå på fylla selv? 

 

Tekst: Rebekka Ljosland, helsebyråd i Bergen (KrF)
Foto: Karl Andreas Jahr

Saken om «Frelste på fylla» som Korsets Seier publiserte i januar har nesten 30.000 visninger, og det med god grunn. I kommentarfeltet er det brennhett.

Mennene i artikkelen forteller at å gå på fylla i kristne miljøer har blitt mer vanlig. Og en av dem understreker at han ikke ser problemet med akkurat det. En av de andre mennene sier at det ikke er noen som kommer til å være utro mot kona si eller havne i slåsskamp – og at fylleturen heller ikke er en ferie fra Gud.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

ANONYME PÅ FYLLA: «Alle fem har vokst opp i kristne hjem. De ble kjent med hverandre gjennom kirke- og misjonsarbeid. De har prekt, misjonert, disippelgjort. Nesten alle har viet flere år av sitt liv i kristen tjeneste. I dag går alle fem i ulike frimenigheter. De fleste rundt bordet regner seg som aktive kirkegjengere. En av dem er menighetsleder.» (Faksimile fra KS uke 1 2018)

Rusorganisasjonen Blå kors sin rapport «Vann til vin» fra 2012 viser at drikking er blitt vanlig i kristne miljøer. Omkring en tredel av kristne i 20-årene drikker jevnlig.  Pinsemenighetene våre satser på studentgenerasjonen og unge voksne i hele vårt langstrakte land. Det har jo gjerne vært nettopp i denne aldersgruppen man gjerne har beveget seg ut av de kristne miljøene.

Jeg er også stolt av at KrF nok en gang sikret Evangeliesenteret statsstøtte, som regjeringspartiene Høyre og FrP ville kutte all støtte til i fjor.  

Da jeg ble helsebyråd i Bergen i 2015, fikk jeg også ansvar for skjenkepolitikken i Bergen.

Selv om de fleste har et kontrollert forhold til alkohol, må samfunnet også ta høyde for alle de som får problemer med den. Derfor flyttet byrådet i Bergen skjenkekontoret fra avdelingen for næring til avdelingen for helse, til store protester fra mange. Derfor stengte vi ølsalget på julaften. Og derfor heier jeg på ideelle tilbud, slik som Blå kors, Kirkens bymisjon, Evangeliesenteret og mange andre, som hjelper mennesker ut av rus. 

LES MER: «Jeg er avholds, men ikke fordi jeg må»

Jeg er også stolt av at KrF nok en gang sikret Evangeliesenteret statsstøtte, som regjeringspartiene Høyre og FrP ville kutte all støtte til i fjor.  

Spørsmålet mitt er derfor om ikke vi som kristne har et ekstra ansvar for å forebygge at mennesker blir avhengig av alkohol? Hvis ikke tidligere alkoholmisbrukere skal finne rusfrie miljøer i kristne menigheter – hvor skal de finne det da?

Det blir derfor utfordrende når vi på den ene siden støtter opp under og bygger opp Evangeliesentrene – og samtidig går på fylla selv.

Alkoholproblemer er ikke alltid synlig, og rammer alle samfunnslag uavhengig av sosial status, bakgrunn og utdanningsnivå. 

Jeg forholder meg til alkohollovens krystallklare formål: « (…) å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære». 

BAKGRUNN: «Frelste på fylla» – KS fulgte fem kristne på byen. 

Kristelig Folkeparti bygger blant annet politikken sin på den kristne verdien nestekjærlighet. Det var kristne som bygde de første barnehjemmene og skolene.  Det blir derfor utfordrende når vi på den ene siden støtter opp under og bygger opp Evangeliesentrene – og samtidig går på fylla selv. For hvordan skal vi da kunne ta imot de ferdig rehabiliterte beboerne fra Evangeliesenteret som kommer ut til våre menigheter?

Daglig leder av måteholdsorganisasjonen «Av og Til», Kari Randen, har sagt: «Det skjer i alle typer familier, i byer og på landet og i alle ulike sosiale lag.» Det skjer også i kristne hjem.

 (Vi vil) øke bevisstheten og refleksjonen rundt skadene av alkohol. 

Når vi vet at omtrent 30 prosent av kristne i 20-årene drikker jevnlig, vil jeg særlig oppmuntre ledere for de som er i 20- årene til å sette diskusjonen tydeligere på dagsorden. Ikke for at alle skal bli avholds eller for å komme med en dømmende pekefinger. Nei, for å øke bevisstheten og refleksjonen rundt skadene av alkohol. 

Lederne i kirkene våre har stor påvirkning på kulturen. Hvordan er det å komme som tidligere rusavhengig til våre kirker? Er det virkelig der de skal bli utfordret til å holde seg edru? Eller er det der de opplever at presset er minst?

KOMMENTAR: «Jeg er avholds fordi jeg tror på Gud»

Som helsebyråd ønsker jeg å legge til rette for flest mulige rusfrie arenaer i samfunnet. Men en god alkoholpolitikk vinner ikke slaget mot rusproblemer alene. 

Vi trenger kirker og menigheter som faktisk gir folk en pause fra det største rusmiddelet vi har. Vi trenger å gi rom for en pause fra alkoholen.

 

kommentarer