Leder for Pinsebevegelsens Lederråd Leder
Vi trenger hverandre for å bli inspirert til tjeneste.

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen Norge

Årets Led-konferanse hadde fokus på menighetens største og viktigste opp-gave – å gjøre disipler.

Å være disippel er å gjøre Jesus til sin viktigste person i livet og etterfølge ham. Talerne var med å gi viktige innspill og inspirasjon for Leds hovedtema; «Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse». Nå er utfordringen å ta dette videre. Boka som ble utgitt på Led vil være et viktig verktøy. Disippelskap gjelder også anno 2018.

Undervisning er viktig, men som ledere trenger vi også å treffe kolleger og få nye venner. Vennskap og relasjoner som kan være viktige i tjenesten. Vi er ikke bare skapt og kalt til fellesskap med Gud, men også med hverandre. Kristen media, det være seg tv, podcaster, bøker, blader eller sosiale medier verken kan eller skal erstatte det livgivende fellesskapet.

Kristen media, det være seg tv, podcaster, bøker, blader eller sosiale medier verken kan eller skal erstatte det livgivende fellesskapet.

Vi trenger hverandre, vi trenger vennskap og vi trenger fellesskapet. Vi må aldri bli så åndelige at vi glemmer de vanlige behovene vi har som menneske. Skal vi fullføre løpet gjennom alt vi møter i livet må vi bygge relasjoner og bety noe for hverandre. Led18 har forhåpentligvis også vært et pusterom fra hverdagen og vært et påfyll for arbeidet i Guds rike.

Vel hjemme igjen, kan en spørre seg hvordan vi kan være med å oppmuntre og styrke pastorers og lederes tjeneste slik at de gjør det med glede. Å være leder er ikke enkelt, en gir hele tiden på ulike arenaer og det er både forventninger og stilles krav. Bibelen formaner oss: «Vær lydige mot lederne deres og rett dere etter dem! For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere» (Hebr 13,17).

Vi må arbeide for en kultur av disippelgjøring.

Her er en konkret oppfordring: Be for pastoren, lederne og deres familier. Det høres enkelt ut, men blir ofte forsømt. Noen ganger har vi den ideen at pastoren og familien ikke har de samme interesser og utfordringer i dagliglivet som vi andre har, men de er vanlige mennesker med samme behov. De møter fristelser, prøvelser og motløshet som alle andre. Derfor; be daglig om Guds kraft og styrke i liv og tjeneste. Slik kan vi være med å bidra til at de fullfører løpet.

Led-konferansen var til styrke og oppmuntring, og mange opplevde å bli fylt av Guds Ånd og reiste inspirert hjem. Vi må arbeide for en kultur av disippelgjøring, ta vare på gode relasjoner og huske våre pastorer og ledere i bønn.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg