Emotional Funny Moment of Wedding Day. Beautiful Loving Couple Having Fun. Selective Focus. Wedding Props. Hovedsak
I en verden av fri dating og samboerskap er jeg stolt av at sønnen min
tok et steg i tro. 

 

Tekst: Rebecca Brewster Stevenson
Oversatt av: Deborah Selbekk Lunde
Foto: Illustrasjonsfoto iStock

Innlegget ble opprinnelig publisert på Christianity Today. 

Min eldste sønn giftet seg i juli i fjor, og min mann og jeg er overlykkelige på vegne av ham og hans kone. De var i et avstandsforhold i to år. Etter timeslange Skype-samtaler og en formue brukt på flybilletter og reising, var de mer enn klare for å gifte seg og begynne på livet deres sammen.

Er ikke de litt for unge til å gifte seg?

Alle vi fire svigerforeldrene støtter ekteskapet deres fullt ut. Vi har vært vitne til at barna våre har blomstret i dette forholdet. Vi ser at de får frem det beste i hverandre. Vi vet at de er ivrige etterfølgere av Kristus.

Og de er veldig unge. Han er 20. Hun er 21.

Dette har ført til mer enn bare et par rare blikk. Han burde vel i alle fall fullføre studiene før han gifter seg? Er ikke de litt for unge til å gifte seg?

Vi bor i et område med høyt utdannende mennesker. Det er flere universiteter i umiddelbar nærhet. Min mann og jeg har lange utdanninger. Vi kommer egentlig ikke fra familier hvor det å gifte seg tidlig blir ansett som et pluss. Menn i vår familie har som oftest ventet til de er i slutten av 20-årene før de gifter seg. Så hvorfor er jeg så positiv?

Hva er risikoen?

Gjennomsnittsalderen blant kvinner som gifter seg, har økt gradvis de siste 100 årene. Ifølge New York Times «var gjennomsnittsalderen for inngåelse av ekteskap i 1890 26 år for menn og 22 år for kvinner. I 1950 var det nede i 23 år for menn og 20 for kvinner, mens i 2004 hadde gjennomsnittsalderen steget til 27 for menn og 26 for kvinner».

I 2013 kom det frem at gjennomsnittsalderen hadde steget til ytterligere. Menn giftet seg som 29-åringer og kvinner som 27-åringer. Trenden med å gifte seg senere så ut til å ha flere fordeler: Færre skilte seg, og kvinner tok høyere utdannelse og tjente mer.

Så, ettersom min mann og jeg vet alt dette, hvorfor støtter vi da at sønnen vår gikk inn i et ekteskap i en alder av 20 år? Hva er risikoene? Kommer de til å skille seg? Vi ønsker det beste for barnet vårt, så hvorfor støtte dette tilsynelatende dårlige valget?

LES OGSÅ: Må jeg gifte meg?

Selvutvikling

De ønsker ekte intimitet, med alt dette innebærer, inkludert sex.

Tanken i dagens samfunn er at tiden som ung voksen er den beste for å legge grunnlaget for et sunt liv. Mennesker i starten av 20-årene blir oppfordret til å ta utdannelse, reise og tilegne seg livserfaring, uten å være hindret av et ekteskap.

Mange ser på ekteskap som noe man ikke bør trå inn i før man har utviklet sin personlige identitet og man har en solid økonomi.

Men når man utsetter ekteskapet, hopper man også over en viktig del: Unge mennesker, er som alle oss andre, seksuelle vesner. Når man utsette ekteskapet, utsetter man også muligheten til å oppleve seksuell intimitet innenfor de gode rammene som Gud har skapt.

Vår sønn og hans kone fant hverandre tidlig i livet. De ønsker ekte intimitet, med alt dette innebærer, inkludert sex. De er lydige mot Gud og stoler på at han vil være trofast og lede dem gjennom alle utfordringene de vil møte som et ungt ektepar.

Min mann og jeg tror at det å gifte seg ungt var det beste som kunne skje for vår sønn og hans kone. Valget de tok om å gifte seg står i sterk kontrast til de mange ulike formene for seksuelle trender og uttrykk som er ansett som normale blant unge mennesker i dagens samfunn.

Var det lurt å la sønnen min gifte seg med noen ettersom han var jomfru?

Prøve seg frem

Det finnes selvsagt mange unge, både kristne og ikke-kristne, som velger å avstå fra å ha sex før de er gift. Samtidig er det også en svært stor andel unge som har sex lenge før kirkeklokkene ringer. I 2009 rapporterte nesten 50 prosent av elever på videregående skole at de har hatt sex. Dette tallet steg ytterligere etter at elevene hadde blitt 18 år, og 70 prosent av 18-åringer har hatt sex. Det å ha sex med noen som man ikke er gift med, er en indre konflikt fra start til slutt. Dette fenomenet blir best beskrevet av forfatter Donna Freitas i hennes bok «The End of Sex». Hun beskriver det å ha sex med ulike personer som en kamp mot seg selv hvor man hele tiden må «skru av følelsene sine».

Kort tid før min sønns bryllup spurte en kollega meg om det var lurt å la sønnen min gifte seg med noen ettersom han var jomfru. Hvordan kunne han ta et så viktig valg uten å ha ligget med henne først – eller noen andre for den saks skyld?

I tillegg til fenomenet med å «date» mange og har sex med mange, er det også flere som velger å holde seg til én partner, selv om man ikke er gift med vedkommende. Før han tok et så viktig valg, burde de ikke i det minste prøve å leve sammen en stund først?

Undersøkelser viser at samboerskap har økt med mer enn 900 prosent de siste 50 årene. I april 2017 rapporterte Pew Research Center at 8,9 millioner voksne i USA mellom 18 og 34 år bodde sammen i 2016. Det er en økning på 29 prosent siden 2007 da 7,2 millioner bodde sammen.

Det å bo sammen kan være både praktisk og beleilig.

Det å bo sammen kan være både praktisk og beleilig. Det å dele på bo- og levekostnader i en ung alder gjør det lettere å spare penger som ung voksen. Likevel viste en undersøkelse utført av Pew Research Center i 2016 at 84 prosent av samboere bodde sammen for å finne ut om de passet sammen.

Det er ingen hemmelighet at mellom 40 og 50 prosent av ekteskap dessverre ender i skilsmisse. Roxanne Stone, sjefsredaktør i Barna Group, mener at mange unge ser på ekteskap som en risiko. «De bor sammen først for å forsikre seg om at ting blir riktig og for å unngå å gå gjennom en opprivende skilsmisse som de kanskje har vært vitne til gjennom foreldre eller venner.»

Men er det mulig å virkelig «teste ut forholdet» uten at det finnes forpliktelse? Gir man da forholdet en «fair» sjanse? Er det mulig å komme helt innpå en person som du vet har mulighet til å forlate deg når som helst? Uten den trygge rammen som kun et ekteskap gir deg, vil døren alltid stå åpen for begge parter i et samboerskap.

FIKK DU MED DEG DENNE? Hvorfor vente med sex?

Tidlig start

Det å promotere seksuell nytelse uten forpliktelse kan gjøre stor skade på et ungt menneske.

Det Jesus sier i Matteus 19:5-6 er kraftige saker. Han siterer den kjente setningen om ekteskap fra 2. Mosebok, og legger til enda et poeng. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Derfor, la ikke noe menneske skille det Gud har ført sammen».

Jeg tror ikke Jesus her kun snakker om ekteskap, men også mellom det emosjonelle båndet som medfølger når man har sex med noen. Det å splitte noen som har blitt ett, er hjerteskjærende og medfører tap og smerte. Det å promotere seksuell nytelse uten forpliktelse kan derfor gjøre mer skade på et ungt menneske.

Et ungt ekteskap, derimot, om man skulle være så heldig å finne sin ektefelle tidlig, kan legge grunnlaget for et sunt liv som voksen. Dette vet min mann og jeg fra erfaring. Han var 23 og jeg var 20 da vi giftet oss. Jeg hadde fremdeles ett år igjen av studiene. Vi reiste sammen, tok utdannelse, levde på lite penger og lærte oss å håndtere uenigheter og krangler. Og da vi havnet i en økonomisk krise i slutten av 30-årene, hadde vi allerede to tiår med livserfaring sammen.

Vi velsignet og oppmuntret sønnen vår og svigerdatteren vår til å gifte seg fordi vi mente det var det beste for dem.

Vi kunne rådet sønnen vår til å vente med å gifte seg slik at han kunne få mer livserfaring og økonomisk sikkerhet. Men ingen av oss slipper å oppleve utfordringer og katastrofer.

Vi velsignet og oppmuntret sønnen vår og svigerdatteren vår til å gifte seg fordi vi mente det var det beste for dem.

I juli 2017 var vi vitne til at de inngikk en pakt med hverandre og med Gud. Vi vet at de har mye godt i vente. Vi vet også at det vil bli vanskelig. Og vi kunne ikke vært mer lykkelig på deres vegne.

kommentarer