Starter Norges første misjonslinje for videregående Hovedsak
GLADE GUTTER: Herrene bak den nye studieretningen innen misjon gleder seg til studiestart til høsten. Fra venstre: Jan Nestvold (Daglig leder i IBRA Media), Kent Andersen (KV), Harald Rønning (KV) og Bjørn Bjørnø (Generalsekretær i Pinsemisjonen).

 

Matte. Norsk. Engelsk. Alle fag vil få et misjonsfokus. 

 

Tekst og Foto: Deborah Selbekk Lunde

Ja, du leste riktig.

Fra høsten 2018 er det mulig å studere misjon på en videregående skole her til lands, nærmere bestemt på Kristen VGS Vennesla utenfor Kristiansand. Pinsebevegelsens eneste videregående skole vil etter sommeren kunne ta i mot elever helt ned i 15-årsalderen som ønsker å studere misjon. 

Norsk ungdom må bli kjent med den brutale virkeligheten.

Helt ferskt

Ideen til å starte en misjonslinje kom for knappe ni uker siden. Skolens kanskje mest energiske lærer, Kent Andersen, fikk ideen til linjen kun tre dager før julaften 2017. Da var det bare å koble på med skolens rektor Harald Rønning, som ønsket ideen varmt velkommen. 

– Jeg har jobbet med misjon i 15 år, og jeg vet hvor stort behovet er. Derfor ser vi også behovet for en studieretning som forbereder fremtidens misjonærer fra de er veldig unge, sier Andersen. 

På tross av at ideen er rykende fersk, er linjen allerede godkjent. 

– Vi utvider det studietilbudet vi allerede har og legger inn nye programfag. Det eneste vi trengte ny godkjennelse fra, var Lånekassen. Det gikk veldig fort, forteller Rønning smilende. 

LES MER: Pinsemisjonen kan få en mer aktiv rolle i Pinsebevegelsen.

Misjon i alle fag

Rønning forteller at det vil være et misjonsfokus i alle fagene. 

– Vi misjonsretter de fagene elevene må ta, og så tar vi i tillegg inn nye misjonsrettede fag. Dette gjør vi samtidig som vi møter alle kompetansemålene, forteller han. 

Spesielt kristendomsfagene, som KV som en privatskole kan disponere mye friere enn offentlige skoler, vil bære preg av misjon. 

– På den måten har vi rammene rundt som gjør at vi med god samvittighet kan tilby et virkelig kvalitativt program for elevene, sier Andersen som presiserer at deler av undervisningen vil foregå på engelsk. 

KENT ANDERSEN: Kameraderi har vært pinsemaktens egentlige struktur.

Pinsemisjonen og IBRA

Skolen, som eies av Filadelfia, Vennesla, har fått med seg IBRA Media og Pinsemisjonen som samarbeidspartnere. 

– Det er spennende at vi kan koble sammen flere av fellestiltakene i Pinsebevegelsen på denne måten. Vi brenner alle for misjon, sier Bjørn Bjørnø, generalsekretær i Pinsemisjonen. 

Rønning er enig. 

– Pinsemisjonen og IBRA Media vil på ulike måter hjelpe oss med å gi elevene oppdatert kunnskap og opplevelser knyttet til fagene, sier Rønning. 

Elevene vil komme så nært at de forstår virkeligheten på bakken.

Studietur til Israel og Afrika

Samarbeidspartnere er også verdifulle i planleggingen av studieturene til utlandet. Under andre året på Misjonslinja vil elevene reise på en to ukers studietur til Israel, og på tredje året vil de reise tre uker til Afrika. Detaljene rundt disse turene er ennå ikke helt fastsatt, men Bjørnø forteller at det vil bli turer som vil lære elevene ting de ikke kan lære på en skolebenk i Norge. 

– Ved å hente informasjon på nettet tror mange ungdommer i dag at de forstår hvordan verden fungerer, men det er nettopp det de ikke gjør. På dette studiet vil ungdommene lære ting de ikke lærer ved å reise på ferie. Elevene vil komme så nært at de forstår virkeligheten på bakken, sier Bjørn Bjørnø.

KENT ANDERSEN: Tverrkirkelighetens bakside

Smake på misjon

Andersen forteller at elevene som velger å gå linjen vil få overbrakt en unik kompetanse som er blitt opparbeidet av norske og utenlandske misjonærer over hundrevis av år. Han gleder seg også over at elever nå slipper å vente i tre år etter ungdomskolen før de kan få smake på misjonærtilværelsen. 

– Det er ganske fantastisk at en 15–16-åring som drømmer om å gjøre noe for verden og for mennesker, og som elsker Jesus, nå har mulighet til å teste ut sine misjonsdrømmer allerede på første året i videregående skole, sier Kent Andersen entusiastisk.

Andersen er overbevist om at elever som har fullført linjen vil være særdeles ettertraktede når de har fullført studiet. 

– Misjonslinja vil bli et fantastisk steg for fremtidens misjonærer, og også et unikt verktøy for Pinsemisjonen, misjonsorganisasjoner og lokalmenigheter.

De som takler å «multi-taske» forskjellige kulturer vil stille mye sterkere.

Ikke bare for misjonærspirer

Bjørnø presiserer samtidig at studieretningen ikke bare er aktuell for de som ønsker å bli misjonærer. 

– Så mange arbeidsplasser ønsker elever som evner å forstå ulike kulturer og sammenhenger, sier Bjørnø. 

Pinsebevegelsens misjonsleder i Norge fortsetter:

– Det meste av det som skjer i verden i dag er globalisert. De som takler å «multi-taske» forskjellige kulturer vil stille mye sterkere enten det er snakk om språk, kulturforståelse, evnen til å tilpasse seg eller evnen til å kunne kommunisere med folk i forskjellige kulturer. Denne linjen vil gi elever en spisskompetanse som det er et stort behov for i vårt globaliserte og internasjonale samfunn.  

FAKTA: Kristen VGS Vennesla
 • En videregående skole i Vigeland i Vennesla, rett utenfor
  Kristiansand.
 •  Skolen er godkjent for 240 elever og tar imot elever fra hele landet.
 •  Skolen eies av pinsemenigheten Filadelfia, Vennesla.
 •  Skolen tilbyr både generell og spesiell studiekompetanse.
 •  Tilbyr følgende linjer: Misjonslinja, Musikk, dans og drama,
  studiespesialiserende og allmennfaglig påbygg.
 •  Skolens motto er «Kunnskap og begeistring».
 •  Skolen tilbyr internat i form av tilbud om leie av hybler i og omkring skolebygget.

 

kommentarer