Young woman praying in church Hovedsak
Den politiske arenaen rystes i våre dager av at skjult maktmisbruk og tillitsbrudd kommer fram i lyset.

 

FORFATTER: Frank Erlandsen, hovedpastor i Betel, Trondheim.

Det snakkes fra hovedledere om at det må være trygt for ungdommer å engasjere seg i politikken. Dette viser seg altså ikke å ha vært tilfelle. Ledere har på bekostning av blant annet unge mennesker utnyttet skjeve maktforhold, krysset gren-ser for sunn og akseptabel atferd og tatt seg til rette på en sterkt uønsket måte.

Så lenge det var mørkt og trakasseringen også bevisst og ubevisst ble mørklagt fra ledere som ikke ville vite, var det mulig for enkelte mennesker i maktposisjon å praktisere overgrep. Da #metoo skrudde på lyset i Hollywood, «sprakk trollet». I hele verden blir nå ugjerninger rullet opp på flere samfunnsområder, og mørket mister makt.

Kirken skal være jordens tryggeste sted.

Sannhetstro og ærlig

På kirkens arena er det viktig at vi sannhetstro og ærlig lever i lyset med våre liv. Skygge og mørklagte områder, tabu og fortielse fjerner ikke problemene. Tvert om vil strutsementalitet med hodet i sanden skape grobunn for enda mer ugjerning.

Kirken skal være jordens tryggeste sted. Det er på kjærligheten til hverandre at det i verden skal forstås at vi er etterfølgere av Jesus. Kjærligheten krenker ikke og søker ikke sitt eget. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

Når lyset kommer på, ser vi hva som er sant. Lys skaper trygghet, og Jesus kaller sine etterfølgere verdens lys. Det er i mørket mennesker blir redde. Vi kjenner til ordet mørkredd, men «lysredd» finnes ikke i språket vårt. Lys er ikke farlig, men en kilde til sunne og sanne liv og en trygg framdrift i urolig farvann.

FRANK ERLANDSEN: Nei til Karma, og ja til Jesus

Trenger struktur

Trakassering, mobbing, manipulering og overgrep har ikke noen plass i kirken. Likevel kan dette forekomme.

Hvis vi tror om oss selv at vi alltid står og aldri kan ramle, øker risikoen for at nettopp vi faller! Selvsikker maktarroganse og stolt hovmod er feilplassert i våre liv. Oppblåst ego og «uangripelig» tro på egen fortreffelighet vil før eller siden avsløres.

Varslere om overgrep og maktmisbruk bør tas på alvor og oppleve trygghet når de står fram. Vi trenger en struktur som ivaretar dette. Det viser seg at nærhet mellom mottakere av varsel og den det varsles om skaper utrygghet for varsleren.

Jeg er derfor glad vi har personalrådet, som nasjonalt forum, der varslere kan henvende seg. Dette skal ikke behandle varslingene, men motta og videreformidle. Etisk Råd går inn i og behandler selve sakene. De gjør en god jobb og trenger vår støtte og takk.

Jo større innflytelse vi har, jo mer trenger vi be om nåde.

Avhengig av Guds nåde

Preventivt bør vi bevisstgjøres på vår avhengighet av Guds nåde og hjelp. Jo større innflytelse vi har, jo mer trenger vi be om nåde. Ingen av oss får slå seg på brystet og egenrettferdig rose seg selv. «Sjavros stinkar», sa de i min mors Telemark.

Det er bedre å være høy på Jesus og hans nåde, enn på oss selv.

Jeg tror lederes styrkede bevisstgjøring om egen makt og skjeve maktforhold i gitte relasjoner vil virke skjerpende og beskyttende mot misbruk av denne. Med økt autoritet følger økt ansvar.

Respekt forebygger

Takknemlighet og respekt for mennesker og ærefrykt for Gud vil virke forebyggende mot grenseoverskridende atferd. Det var denne innstillingen som hjalp Josef da han ble lokket til tillitsbrudd. Han uttrykte respekt for Potifar, som hadde vist ham så stor tillit.

I tillegg sa han: «Hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud?»

Guds godhet driver oss til omvendelse. Da lever vi ansikt til ansikt med Gud. Hellighet og renhet stråler fra ham inn i våre liv. I møte med Guds godhet blir vi ydmyke og takknemlige, og det beskytter mot synd, trakassering og overgrep.

Alt av nåde.

 

kommentarer