KS 45 2013 Samtalen Hovedsak
Starter forberedelsene av prestevigsling for menighetens pastorer.

 

Den svenske pinsemenigheten United Malmø forteller i en pressemelding at de søker medlemskap i EFS, en lavkirkelig og nyevangelisk vekkelsesbevegelse innenfor Svenska kyrkan.

Samtidig ønsker menigheten å beholde sin tilknytning til den svenske pinsebevegelsen gjennom et assosiert medlemskap i Pingst FFS, skriver United i pressemeldingen.

I februar 2016 ble menighetens avlegger i Norge, United Oslo, en del av den norske pinsebevegelsen, og ved årsskiftet har United-nettverket vært oppløst. United Oslo er dermed ikke lenger under Magnus Perssons lederskap i Malmø.

Oslo-pastor Christoffer Svartdahl kommenterer dette nærmere i vår papirutgave denne uken.

Beslutningen om å søke medlemskap i EFS og et assosiert medlemskap i Pingst FFS ble tatt med et kvalifisert flertall på 70,5 prosent under et ekstraordinært årsmøte på søndag, forteller pressemeldingen.

Barnedåp

– Man kan konstatere at dette er en stor beslutning, samtidig som det er en naturlig konsekvens av menighetens utvikling gjennom mange år, skriver ledelsen i United Malmø.

Det neste naturlige steget er å starte forberedelsene av prestevigsling for noen av menighetens pastorer.

United-ledelsen - i søndagens pressemelding

– Under denne utviklingen har vi oppdaget rikdommene i den lutherske og roseanske arven, og beveget oss mot kirkens evangeliske sentrum. Det føles derfor godt å sluttføre denne prosessen og naturlig å nå slutte oss til EFS og vie energi til vårt oppdrag som kirke i Malmø.

Etter det Korsets Seier erfarer, betyr medlemskapet at menigheten blant annet forplikter seg til å følge Svenska kyrkans dåpssyn, og at United dermed både vil praktisere og anerkjenne barnedåp som fullverdig dåp.

Pastorer blir prester

Menigheten beskriver EFS som en unik plattform i kristenheten, og en misjons- og fornyelsesbevegelse innen Svenska kyrkan som er dypt forankret i luthersk-evangelisk teologi.

– Det neste naturlige steget er å starte forberedelsene av prestevigsling for noen av menighetens pastorer, og at sakramentene blir forvaltet i samsvar med Svenska kyrkans ordning. For øvrig fortsetter vårt gudstjeneste- og menighetsliv som vanlig, skriver menighetens ledelse.

Pinsespørsmål avklares i mai

De forteller at de fortsatt ønsker å relatere til nettverkene innen den svenske pinsebevegelsen.

– For oss er det viktig å ha gode relasjoner med hele Kristi kropp, ikke minst med pinsebevegelsen som United har sin bakgrunn i.

LES OGSÅ: – Den svenske kyrkan er anti-israelsk

Rent formelt vil spørsmålet om assosiert medlemskap i Pingst FFS bli tatt opp på pinsevennenes årsmøte i mai.

Pinseleder Daniel Alm har tidligere uttalt seg skeptisk angående et såkalt dobbelt medlemskap for United Malmø.

– De vanskelige spørsmålene er nok relatert til dåpssyn og embetssyn. EFS er innenkirkelig og har mye til felles med Svenska kyrkan, men også med oss. Også finnes det noe som skiller. Det går ikke an å forutse eksakt hva dette ender med, sa Alm til svenske Dagen i oktober i fjor.

kommentarer