Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Åndelig lederskap handler ikke om meg.

 

Vi er bare mennesker. Suksess og posisjoner kan lett gå til hodet på oss, selv med Gud som arbeidsgiver.

Derfor hender det at ting går skeis. En bra start og en god plan kan lett gå i tusen knas av mangel på sunn selvinnsikt eller ledere som har blitt så beruset av sitt eget lederskap at de mister bakkekontakt og glemmer hvorfor de er satt til å lede.

Vi tror at noen blant oss har fått gaven til å lede, gå foran, tenke apostolisk og grensesprengende.

Når Pinsebevegelsens ledere om en ukes tid samles til Led18, er det for å bli inspirert til djervt og trosfriskt lederskap på alle nivåer og plan i våre menigheter. Men vi tror også at konferansen vil ha fokus på å bygge ledere med sunn selvinnsikt og et balansert selvbilde.

Selvopptatthet hindrer oss i å istandsette og frigjøre nye mennesker til nye ansvarsområder.

Historien viser oss at lederskap kan bli en ødeleggende beruselse i seg selv, hvis man mister hensikten av syne. Hvis man begynner å dyrke og sole seg i sitt eget lederskap, blir posisjoner og ansvar en avgud i stedet for et redskap for å nå et felles mål som kirke.

Menighetens oppdrag er rett og slett for viktig til at vi kan la selvopptatthet hindre oss i å istandsette og frigjøre nye mennesker til nye ansvarsområder. Dessuten snakker Bibelen tydelig om at den som vil være stor i Guds rike, skal være alles tjener.

Ledere som har blitt mer opptatt av å bli sett og bygge nettverk med ledere de kan sole seg i glansen av, eller som trekker seg tilbake i eksklusive rom med druefat og kanapeer, usynlig for de menneskene de er satt til å betjene, har misforstått hva åndelig lederskap betyr.

For åndelig lederskap handler ikke om meg. Like mye som min frelse og mitt budskap handler om Jesus, så handler også min tjeneste og mitt lederskap om ham. At jeg lykkes, handler også om ham.

Sunne ledere tør å bli evaluert.

Det gamle testamente gir eksempler på konger i Israel som hadde framgang og Guds favør over sine liv. Dessverre ble avslutningen av deres liv likevel en tragedie, fordi de underveis ble ruset på sin egen posisjon og makt, glemte både kilden til sin suksess og selve hensikten med sitt kongeembete. «Forut for undergang går overmot og forut for fall en hovmodig ånd», sier Ordspråkene 16,18.

Åndelig lederskap handler om Jesus, men også om dem jeg skal lede. Ledere er i virkeligheten tjenere som er der for å se andre blomstre, bli disippelgjort og istandsatt til tjeneste. Forutsetningen for å kunne se andre vokse og modnes og overgå en selv, er å være trygg på seg selv og det oppdraget man har fått.

Sunne ledere tør å bli evaluert og leve tett på mentorer og veiledere som snakker sant og usminket inn i livene deres. Sant lederskap i kirken er evnen til å frigjøre mennesker til å leve ut sitt potensiale og det kall og den tjeneste som enhver har på hjertet.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg