Foto: KPK Samfunn
– Politikere blander seg bare inn i trosfriheten, mener friskolegeneral Jan Erik Sundby.

 

Tekst og foto: KPK

Fylkeslederen i Vestfold Venstre, Magdalena Lindtvedt, mener i et leserinnlegg i Tønsbergs Blad at Normisjonseide Gjennestad skole, der rektor sa opp fordi han ville inngå et homofilt ekteskap, bør nektes statsstøtte.

– Vi synes det er greit å minne om at retten til å drive friskole, basert på livssyn, er forankret i menneskerettighetene på linje med andre menneskeretter. En del politikere kjenner ikke friskolene og friskoleloven særlig godt, sier generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Jan Erik Sundby.

LES KRONIKK: Seksuelle grenser er elefanten i rommet

Han sier dette ikke er første gang enkeltpolitikere ønsker å frata en kristen friskole støtten fordi de ikke er enige i skolens verdier.

– Som regel lander slike saker med at kritikken mot skolen er overdrevet og at skolene er innenfor gjeldende lovverk, sier Sundby.

Må synliggjøre livssyn

Friskoleloven legger til grunn at for å søke om å starte friskole må man ha et særskilt grunnlag, der livssyn er et av grunnlagene. For å bli godkjent krever myndighetene at skolene synliggjør sitt livssyn.

– Vi opplever at når enkelte politikere gjør seg kjent med dette godkjenningsgrunnlaget oppfatter de at dette er fjernt fra deres eget verdigrunnlag og derfor vil frata skolen tilskudd, sier Sundby og legger til at friskoleloven ble støttet både av den rødgrønne regjeringen og nåværende regjering.

En del politikere kjenner ikke friskolene og friskoleloven særlig godt.

Jan Erik Sundby - generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF)

KFF opplever ofte at kravet til synliggjøring av livssynsgrunnlaget for en friskole og krav fra enkelte om å tilpasse seg det sekulære samfunnets verdier havner i en skvis.

– Det har skjedd at politikere har ønsket å frata skoler støtte basert på skolens vedtekter eller andre dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med kravet om synliggjøring, sier Sundby.

Han kjenner ikke til tilfeller der skoler faktisk har mistet statsstøtte på grunn av slike reaksjoner.

– Konservative ser behov for friskoler

Friskolegeneralen forteller at svært mange av deres medlemsskoler som eies av konservative kristne organisasjoner har et verdidokument med et syn på ekteskapet som en del vil oppleve ikke er i takt med det sekulære samfunnet.

– Det er ikke overraskende at relativt mange friskoler har dette som en del av sitt verdisyn. Jeg er glad for at utdannings- og forskningskomiteen er veldig tydelig i sin innstilling til budsjettet i år at friskolekapitlet er der for å støtte opp om menneskerettene som gir foreldre rett til å velge skole. KPK

kommentarer