Synden er ingen bagatell Disippel
Vi står i fare for å forkynne et annet evangelium enn det Bibelen har gitt oss. 

 

Kommentar: Alf Magnus, tidligere leder i Ungdom i Oppdrag Norge
Foto: arkiv

Jeg spurte 120 innvandrere vi hadde invitert på middag rett før jul: Vet dere hvorfor vi feirer jul? Det er kanskje ikke så lett å få øye på i dagens norske samfunn, sa jeg til våre gjester. Som kristne feirer vi en historisk begivenhet der menneskets dypeste dilemma fant sin endelige løsning.

Den kom ikke som noen overraskelse. Den var varslet fra tidenes morgen i Edens hage. Profetene hadde forutsagt hvordan det skulle gå til.

Når synden ikke adresseres, blir den ikke erkjent. Er den ikke erkjent, blir den ikke bekjent.

Sorgfull og skuffet

Den siste som ble fortalt om hva som skulle skje, var Josef, Marias mann. Han var sorgfull og skuffet, ja, regelrett knust. Maria var gravid! Uhørt. Til tross for at de var trolovet, hadde hun brutt pakten. Det var åpenbart for alle som hadde øyne å se med. Hva skulle han gjøre? Skille seg? Selvsagt. Men i stillhet. Hun skulle ikke behøve en offentlig ydmykelse.

Så dukker plutselig en engel opp: «Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

Der har vi det: Han skal frelse dem fra deres synder. Ikke bare deres, men også våre. Dine og mine synder.

Kunne vi fri oss selv?

Kunne vi slette våre feiltrinn og blotte ut våre fall?

Om vi vasket oss med lut, skulle vi ikke bli rene. Ikke i Guds øyne. Ikke heller i våre egne, om vi er ærlige.

GRIMERUD: Ber om fred

Ingen bagatell

Synden er ingen bagatell. Se hva den har ødelagt! Den er all annen ondskaps dypeste rot og kilde. All urettferdighet, all undertrykkelse og all elendighet er en følge av synd. Det er synden som er problemet.

Bare Gud kunne fri oss fra syndens makt, skyld og straff. Hans løsning heter Jesus. Derfor feirer vi hans fødsel. Flere av de muslimske mennene trykket meg i hånden etterpå.

Synden er problemet

Har vi glemt hvorfor han kom?

Det forkynnes ikke lenger om at synden er problemet. Troen kommer av forkynnelsen. Det vi ikke forkynner, er ikke viktig. Når synden ikke adresseres, blir den ikke erkjent. Er den ikke erkjent, blir den ikke bekjent. Da har vi ikke behov for omvendelse. Men synden forsvinner ikke av seg selv. Vi kan ikke tie den i hjel. Vi kan ikke snakke den bort. Den følger oss som vår egen skygge. Den lever sitt liv og margstjeler oss for glede og styrke. Vi kjølner i forhold til Gud. Fellesskapet med andre blir heller ikke hva det skulle og kunne være.

Hvorfor forkynnes det da ikke om synd? Det koster. Noen blir såret. Eller fornærmet. De kan føle vi tråkker dem på tærne. De vil ikke bli advart. De lever godt med sin synd. Mener de. Derfor vil de reagere. Det blir bråk. Eller de forsvinner. Det vil vi ikke risikere. Ingen vil miste medlemmer. Vi forkynnere er som alle andre; vi vil bli likt. Men om det teller mer for oss enn å være tro mot budskapet vi er satt til å formidle, er vi ikke Kristi tjenere. Slik ordlegger Paulus seg i brevet til menigheten i Galatia.

Den sprer seg til den har gjennomsyret hele deigen.

Et annet evangelium

Jeg mener vi står i fare for å forkynne et annet evangelium enn det Bibelen har gitt oss. Det er overlevert én gang for alle. Og det er det vi skal forkynne. Det skal ikke revideres eller friseres. For det er bare evangeliet om Jesus som har makt til å frelse.

Paulus fryktet for at det skulle glippe for menigheten i Korint; at de skulle ha fått en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium enn det han hadde forkynt. Han fryktet for at de var forført. Synden er som en surdeig, sa Jesus. Den sprer seg til den har gjennomsyret hele deigen.

Jesus undret seg på om han ville finne troen på jorden når han kommer. Om han fant grunn til å stille spørsmålet, bør det kanskje også oppta oss. Forfølgelse kan selvsagt være en mulig årsak til at troen blir radert ut, men faren er trolig enda større for at det er forførelsen som fjerner troen på evangeliet i menighetene.

 

kommentarer