Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Solid bibelkunnskap og vår egen personlige erfaring er viktige argumenter for vår tro.

 

I et samfunn som preges av en tenkning der tro og religion ligger utenfor rammen av sunn fornuft og argumentasjon, er det viktig at vi som kristne er i stand til å forsvare kristen tro.

Derfor er kristen apologetikk, eller trosforsvar om du vil, et viktig anliggende i 2018. Det handler om å kunne gjøre rede for den kristne troen og kunne gå i møte med kritikk og innvendinger mot vårt livssyn. Solid bibelkunnskap har derfor aldri vært så viktig som nå.

Den som ikke lar sine tanker kristnes, blir både en uklar og tannløs kristen.

1 Pet 3,15 sier: «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere.» Den som ikke lar sine tanker kristnes, blir både en uklar og tannløs kristen. Han kan nok ha gode følelser og ord, være ærlig og velmenende, men han kan ikke stille som soldat mot den hær som i vår tid kjemper med tankenes våpen mot troen. Og denne kampen føres ikke bare blant akademikere. Den er over oss i skole, arbeid og sosialt liv, også i det kristne miljøet. Men dessverre er øvelsen til å møte kampen også med tankenes våpen, beskjeden i våre kristelige forum og fellesskap.

Bibelen snakker om forvandlingen av vårt sinn. Vi tror at ved å være sammen med Gud og studere hans ord, vil vi bli inspirert av Ordet og Ånden, og dermed rustet til å bedømme og å gjøre motstand mot sekulært tankegods, og gjøre oss i stand til å uttrykke troens sanne innhold.

I 2018 er det viktig å kunne gjøre rede for at Bibelen slår fast at skapelsen vitner om at det finnes en Gud. Det innebærer at gudsbevisene finnes innebygd i selve naturen. Kristen tro kan også dokumenteres historisk. Jesu oppstandelse har faktisk skjedd og er en historisk hendelse som kan undersøkes ut i fra historiske kriterier.

Den sekulariserte humanismen er den viktigste utfordringen å håndtere.

En viktig del av den kristne apologetikken er å kritisk granske de livssyn som er rådende i den vestlige verden i dag. Den sekulariserte humanismen er den viktigste utfordringen å håndtere. Materialismen og å leve for å nyte, bli underholdt og oppleve, er eksempel på alternative livssyn som utfordrer kristen tro.

Som kristne bør vi være i stand til å forklare at kristen tro handler om et annerledes og alternativt verdensbilde. Det er ikke vitenskapsfiendtlig, men det er en annen måte å se verden på. Man tror at det finnes en Gud som har skapt og som griper inn i menneskers liv. En sentral del av Det nye testamentes apologetikk, er en tro på en Gud som gjør under, som setter fri og som frelser mennesker, også i dag.

Å leve troverdig som kristen er det sterkeste beviset på evangeliets sannhet. «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler; at dere har kjærlighet til hverandre» (Joh 13,34–35).

 

kommentarer


Anbefalte innlegg