Ingen avis denne uken Hovedsak
Flytting og juleferie påvirker ukens utgivelse av KS. 

 

Tekst og foto: Deborah Selbekk Lunde 

 

Ikke KS på fredag 

Fredag 5. januar er det ingen utgivelse av Korsets Seier. Redaksjonsleder Karl Andreas Jahr forteller at avgjørelsen om å ikke gi ut avis denne uken ble tatt under planleggingen av årets utgivelser.

– Vi har satt opp hele årsplanen for 2018 slik det passet seg best med tanke på alle utgavene. Da så vi at en utgivelse 5. januar ville bli krevende.

Ettersom vi har flyttet deadline ble dette den beste løsningen.

Karl Andreas påpeker at flyttingen av deadline fra onsdag til tirsdag også bidro til å gjøre det utfordrende å ha en utgivelse så tett etter nyttår.

– Ettersom vi har flyttet deadline ble dette den beste løsningen, forklarer han, og legger samtidig til at årets første utgave av Korsets Seier kommer fredag 12. januar 2018.

LES OGSÅ: Korsets Seiers uvisse fremtid. 

Flytter ut av lokalene

Dette nummeret vil også være den nest siste utgaven av Korsets Seier som blir produsert i de nåværende lokalene. Jahr forklarer at flyttingen må skje av praktiske årsaker.

– Eiene har fått en større kunde som da berører blant annet våre lokaler, Pinsemisjonens lokaler og lokalene til flere av de andre fellestiltakene i Pinsebevegelsen.

Han presiserer at Pinsemisjonen og et par av de andre fellestiltakene vil flytte sammen med KS til de nye lokalene. Jahr påpeker også at det er eierne som har hjulpet redaksjonen med å få på plass nye lokaler.

– Vi flytter til nabobygget, så vi flytter ikke langt avgårde, legger han til.

TRIVES: Redaksjonsleder Karl Andreas Jahr liker seg i Korsets Seiers nåværende lokaler, men han ser samtidig frem til å produsere KS i nye omgivelser. 

Korsets Seiers redaksjon har holdt til i det samme bygget de siste fire årene, og Jahr innrømmer at han hadde håpet at det skulle bli flere.

– Jeg er kjent for å være den i redaksjonen som alltid trives der jeg er, og som bruker litt tid på å slå røtter, sier han med et smil. Han presiserer samtidig at det blir spennende å innrette seg i nye lokaler.

Vi ber leserne om å gi tilbakemelding på hva de ønsker at vi skal skrive om og hvordan vi kan bli bedre.

Takknemlig for leserne

Redaksjonslederen uttrykker samtidig stor takknemlighet til leserne etter året som har gått.

– På vegne av hele redaksjonen vil jeg rette en stor takk til våre trofaste lesere. Vi skal jobbe for å levere et kvalitetsprodukt også i 2018, sier Jahr.

Han forteller også at redaksjonen ønsker å få flere tips fra leserne om hva de ønsker å lese om i KS.

– Vi ber leserne om å gi tilbakemelding på hva de ønsker at vi skal skrive om og hvordan vi kan bli bedre.

Han oppfordrer også KS-lesere om å spre også gjerne budskapet om Korsets Seier til venner, familie og menigheter som de tror ville hatt nytte av avisen.

kommentarer