Jahn Otto Johansen (83) er død Hovedsak
David og Josef Østby får skryt av mediepersonligheten Jahn Otto Johansen i hans siste intervju med Korsets Seier fra 2015. 

 

 

  • Telemarkingen, som vokste opp i Pinsebevegelsen, var helt frem til sin død regnet blant Norges fremste Øst-Europa-eksperter.
  • Han var redaktør i Dagbladet fra 1977 til 1984, og han har vært utenrikssjef i NRK Dagsrevyen, NRK-korrespondent i Washington DC, Sovjetunionen og Tyskland

– Regjeringen og Den norske kirke beklager behandlingen av tatere og romanifolk de siste 100 årene. Du har skrevet flere bøker om temaet; hvordan har den behandlingen vært?

– Det har vært en skandale fra den norske stat og Den norske kirke. Man har lenge visst hvilke overgrep som samfunnet begikk mot taterne og sigøynerne. Det er ikke noe vi har oppdaget i de senere år.

– Diskrimineres de fortsatt?

– Ja, det gjør de. Vi hørte nylig om en historie fra Kongvinger der de ikke ville ha en kvinnelig drosjesjåfør fordi hun var tater. Folk er litt mer forsiktige med å si noe nå, men jeg merker det i mange tilfeller i det jeg kaller «samfunnets bakgårder». Når du hører folk i forskjellige yrker snakke fritt og åpent, da kommer fordommene fram. De er der fortsatt. En annen ting jeg har lagt stor vekt på i mine bøker og foredrag, er at det er to pinsepredikanter – nemlig brødrene David og Josef Østby – som har gjort mest for tatere og sigøynere i Skandinavia. Ikke bare i Norge, men i hele Skandinavia.

Det er ikke noen tilfeldighet at det er to kirkesamfunn som har tatt imot flest tatere og sigøynere, nemlig pinsevennene og Den katolske kirke.

– Hva har de gjort?

– Først og fremst har de talt deres sak, gang på gang forsvart dem og påpekt at vi har et ansvar overfor Gud om å behandle disse menneskene anstendig og ordentlig. Det er ikke noen tilfeldighet at det er to kirkesamfunn som har tatt imot flest tatere og sigøynere, nemlig pinsevennene og Den katolske kirke.

– Hvorfor er ikke det tilfeldig, mener du?

– Jeg tror det har å gjøre med at både tatere og sigøynere – det er to forskjellige folkeslag, det må understrekes – ofte lar følelsene komme til uttrykk. Og det er jo lettere i en katolsk gudstjeneste eller på et pinsemøte enn det er i Den norske kirke og mange andre steder. Det er noe med at man har tillatt følelsene. Men jeg må si at disse to, Josef og David Østby, kan ikke roses nok for hva de har gjort og fortsatt gjør.

Vi kan lære at alle mennesker er skapt av Gud.

– Hvordan kan norske myndigheter og Den norske kirke la denne beklagelsen bli til mer enn bare ord?

– Det er et spørsmål om erstatning for overgrep. Der har byråkratiet trakassert og forsinket lenge, slik at mange som skulle hatt erstatning, i mellomtiden er døde. Den onde mistanken kommer da om at det kanskje er det byråkratiet har kalkulert med. Per definisjon er i hvert fall ikke byråkrater åpne mennesker som ser på det som sin oppgave å hjelpe andre. Derfor ligger det noe i byråkratiet som har rammet sigøynere og tatere.

– Hva kan vi lære av vår egen historie?

– Vi kan lære at alle mennesker er skapt av Gud, uansett hvilken etnisk og kulturell retning vi kommer fra. Jeg mener at dersom man som kristen diskriminerer sigøynere, tatere, jøder og andre, da begår man en meget stor synd. Det finnes ingen begrunnelse for en sånn diskriminering. KS

 

kommentarer