Bidra til julefred Leder
La oss inkludere. La oss komme fremmede og utstøtte av samfunnet imøte. 

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen i Norge

For de fleste er førjulstiden en fin tid med julelys i gatene, julemusikk, julestemning og forventningsfulle barn. Noen opplever også tiden med mye stress og mas. Forhåpentligvis har julefreden senket seg og vi er klar til å feire julehøytiden og julens budskap om fred sammen med familie og venner.

Dessverre opplever ikke alle det slik. Mange opplever det motsatte. De lever i frykt og er på reise fra krig og ødeleggelse. De erfarer ikke det som dypest sett er julens budskap, håpet om og profetien om fred på jord.

Vi kan ikke bidra med fred i hele verden.

Julens budskap handler også om Jesu gjenkomst og et kommende fredsrike. «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste» (Jes 9,6). Jesus vil komme igjen som Fredsfyrsten og skape fred på jord.

Er det noe verden lengter etter i dag, så er det fred. Vi som lever i dagens Norge forstår nok ikke rekkevidden av dette. Vi har ikke opplevd krig. Det vi «opplever» av krig, er å sitte godt og varmt i våre stuer, spise et godt måltid mat, mens vi via tv ser på krig fra andre land. Vi har problemer med å forestille oss hva dette er i den virkelige verden. Men for de som daglig lever i dette, vil fred bety alt.

Vi utfordres som kristne. Ikke minst i julehøytiden hvor vi feirer Fredsfyrsten. Vi kan ikke bidra med fred i hele verden, men vi kan bidra med fred for noen mennesker. Vi kan møte dem med kjærlighet, respekt og omsorg og leve ut evangeliet gjennom å elske dem.

Moses og hele Israels folk måtte flykte fra Farao. Josef og Maria var flyktninger.

På Led Rogaland fortalte pinsemenigheten Kristen Tjeneste hvordan de jobbet for å møte flyktninger. For å nå dem hadde de opprettet språkkafé og de besøkte et nærliggende asylmottak. Et ektepar i menigheten fortalte at når de tok neste steg og inviterte folk hjem, så åpnet det nye og spennende dører.

Det har alltid vært noen som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse. Moses og hele Israels folk måtte flykte fra Farao. Josef og Maria var flyktninger og måtte flykte til Egypt for Herodes ville drepe Jesusbarnet.

La oss alle være med å bidra til at julehøytiden blir fredfull. La oss inkludere og møte fremmede og utstøtte av samfunnet som medmennesker og med Jesu kjærlighet. «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13,2).

Ønsker dere en god og fredfull jul!

 

kommentarer


Anbefalte innlegg