Frelst-debatten, Visjon Norge og forbønn mot betaling Hovedsak
KRISTEN JOURNALISTIKK: Bør kristne aviser skrive om dette, spør Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

 

For tiden deltar jeg i en opphetet debatt om akkurat dette. Hva bør en kristen avis skrive om, eller helst ikke skrive om? Bør ikke problemer i kristen-Norge feies under teppet? Kun diskuteres bak lukkede dører på kammerset eller eventuelt i sakristiet?

Det er ikke første gang jeg får slike spørsmål. Med jevne mellomrom får jeg henvendelser om hvorfor vi også tar opp konfliktstoff i Dagen (Se debatten mellom Vebjørn Selbekk i Dagen og Trine Overå Hansen i Norge idag i NRK Dagsnytt atten – ekstern lenke). Bør ikke alt som står i en kristen avis være rent oppbyggelig stoff? Skal ikke uenighet og problemer gjemmes vekk heller enn å omtales i media? Er det ikke det som tjener evangeliets sak best?

DEBATT: Ampert mellom kristne redaktører

Jeg synes denne kritikken ofte er overdrevet. Det meste av stoffet i den avisen jeg leder, er både positivt, konstruktivt og oppbyggelig. Det er denne typen artikler som dominerer i Dagen. De gode historiene, mennesker som møter Gud, artiklene om menighetsarbeid og misjon som lykkes.

Men skal man drive et avisprodukt med ambisjoner utover å være et menighetsblad med kun suksesskildringer, så må man også ta tak i saker som ikke er så hyggelige, også når det dreier seg om norsk kristenhet.

Bør ikke uenighet og problemer gjemmes vekk heller enn å omtales i media?

En av journalistikkens oppgaver er «å avdekke kritikkverdige forhold», som det heter i Vær Varsom-plakaten. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1990-årene før overgrep i kristne miljø ble holdt skjult av hensyn til kristenhetens omdømme. Prisen for denne taushetslinjen var høy. Selvfølgelig først og fremst for de som var ofre, men faktisk også for kirkens og kristen organisasjoners troverdighet. Og for tilliten til medier som visste, men som i sin servilitet og nærhet til den kirkelige makten unnlot å omtale de kinkige sakene.

Jeg har en grunnleggende tro på det konstruktive og byggende i journalistikkens samfunnsoppgave, også når det gjelder å avdekke og belyse problemer. Ingen – heller ikke norsk kristenhet – tjener på at det skapes et rosenrødt og ikke-sannferdig bilde. Problemer må fram i lyset for at de skal kunne løses.

SELBEKK: Taper lesere og penger på muslimsk spaltist.

Etter min mening er kristen journalistikk et ikke helt uproblematisk begrep. For enten driver man med journalistikk eller så driver man med noe annet.

Men til gjengjeld finnes det både kristne aviser og kristne journalister. Og vi kan la oss inspirere av de journalistiske målene om å søke sannhet og rettferdighet, prinsipper som på samme tid også er gode kristne idealer.

 

kommentarer