Sterk tro om andres tro Samfunn

Færre tror at livet har to utganger, viser internasjonal undersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos, en internasjonal organisasjon som leverer samfunnsanalyser.

 

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen
Foto: Istock

Mennesker fra 38 land deltok i undersøkelsen som kartlegger deltakernes antakelser.

De skulle svare på hva de tror befolkningen i sitt eget land tror og mener om ulike temaer. Deltakerne skulle også svare på i hvilket land de tror innbyggerne har høyest sukkerforbruk, hvor befolkningen har høyest alkoholforbruk osv. På spørsmålet om hvem som drikker mest alkohol, svarte de fleste Russland.

Det riktige svaret er Bulgaria, mens Russland kommer på syvende plass. Andre spørsmål handlet om mordstatistikk, terrorangrep, diabetes og tenåringsgraviditeter for å nevne noe.

Troen på en Gud avdekket også en del feil antakelser.

Lite troende svensker

Undersøkelsen avdekket også deltakernes antakelser om sine medborgeres tro. Som helhet viser resultatet at deltakerne var nokså korrekte i sine antakelser om hvor mange som tror på himmel, helvete og Gud.

Men i de ulike landene kommer store feilantakelser fram.

I Japan svarte deltakerne at 42 prosent av landets befolkning tror på en himmel, mens det faktiske tallet bare er 19 prosent. I Sør-Afrika er det motsatte tilfellet: Der svarte gjennomsnittet at 67 prosent tror på himmelen, mens det virkelige tallet er 84 prosent.

Det samme mønsteret viser seg i deltakernes svar på hvor mange i deres land som tror på helvete. I Spania mente deltakerne at 43 prosent av deres landsmenn tror at det finnes et helvete, mens bare 19 prosent sier at de faktisk tror på det. Troen på en Gud avdekket også en del feil antakelser. I Sverige tror deltakerne at 37 prosent tror på Gud, mens bare 22 prosent har oppgitt at de tror på Gud.

De fleste deltakerne tror at situasjonen i verden er verre enn den i virkeligheten er.

Tror alt er verre

Uavhengig av land, tok de fleste feil når de skulle anslå hvor sammenkoblet verden er teknologisk.

Gjennomsnittsdeltakeren trodde 75 prosent av verdens befolkning har en Facebook-konto, mens i virkeligheten er det bare 46 prosent som har en slik konto. Resultatene viser at de fleste deltakerne tror at situasjonen i verden er verre enn den i virkeligheten er. De tror det er flere drap, flere terrorangrep og flere tenåringsgraviditeter enn det faktisk er.

I Norge svarte deltakerne at de tror åtte prosent av alle graviditeter er tenåringsgraviditeter, mens det faktiske tallet er 0,6 prosent.

 

kommentarer