Blir åndelig manipulerte på arbeidsplassen Hovedsak
UNDERSØKELSE: Det forteller mange ansatte i NLM. 

 

Tekst: Markus Plementas
Foto: Trond Strandsberg / Wikimedia Commons

NLM har i høst gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse blant sine ansatte. Undersøkelsen er den tredje i rekken, og 468 ansatte i Norge og utlandet var invitert til å delta.

Arbeidsmiljøutvalget i NLM har på bakgrunn av rapporten definert følgende innsatsområder i tiden fremover: mobbing/trakassering, internkommunikasjon, opplæring og kompetanseutvikling, tilbakemeldingskultur, beredskap og verneombudstjeneste og åndelig manipulasjon.

Har blitt åndelig manipulert

Det sistnevnte, åndelig manipulasjon, er nytt tema i årets undersøkelse ettersom dette temaet har blitt aktualisert i media særlig det siste året gjennom VGTV-serien «Frelst».

Undersøkelsen viser at det er mange av respondentene som har opplevd åndelig manipulasjon i NLM. Dette gjelder både i Norge og på misjonsfelt.

– Vi må erkjenne at det er noen som har slike opplevelser. Dette er et tema som vi vil ta tak i gjennom 2018. Vi vil utarbeide materiale som kan brukes til å sette dette tema på dagsorden, sier Kari Margrethe Solvang, leder for personalavdelingen ved NLMs hovedkontor.

I rapporten definerer NLM at åndelig manipulering er «en person med åndelig eller formell posisjon overtaler eller presser ved hjelp av åndelig språk eller referanseramme en annen person til å bli en brikke eller gjenstand for denne personens eller organisasjonens behov.»

Dette kan gjerne skje i en atmosfære hvor det er lite plass til egen refleksjon og hvor enkeltmenneskets unike verdi ikke blir tatt hensyn til.

Det er lett å tenke at dette hører fortiden til.

Ikke uventet

I undersøkelsen svarer to personer at de selv har utøvd åndelig manipulasjon på arbeidsplassen, mens 38 personer svarer at de har opplevd at ansatte i NLM har utøvd åndelig manipulasjon.

Av de som har opplevd åndelig manipulering svarer 17 personer at de har opplevd det 1 til 2 ganger, 15 personer at de har opplevd det 3 til 5 ganger, 4 personer 6 til 10 ganger, og to personer mer enn 10 ganger.

På spørsmål om hvor lenge siden hendelsene har forekommet svarer 11 at det er under ett år siden, 7 at det er 1 til 2 år siden, 11 at det er 3 til 5 år siden, 4 at det er 6 til 10 år siden, og 5 at det er mer enn 10 år siden.

Totalt svarte 11 prosent av de spurte at de har vært berørt av åndelig manipulasjon.

– Det var ventet at dette også skulle forekomme i vår organisasjon. Det at noen også krysset av at de selv har utøvd åndelig manipulasjon hadde jeg også ventet.

Hun er mer overrasket over at mye har skjedd i nyere tid.

– Det er lett å tenke at dette hører fortiden til. Men likevel svarer en tredjedel at de har opplevd dette for under et år siden, sier Solvang.

Fornøyd med det store bildet

Solvang er glad for at undersøkelsen også viser at en svært stor andel ansatte opplever å ha en meningsfull arbeidshverdag, men understreker at den i seg selv har ikke noen verdi uten oppfølging.

– Vi er også avhengig av at de ansatte medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø i organisasjonen, sier Solvang.

Hun sier NLMs hovedadministrasjon i løpet av forholdsvis kort tid etter at hovedrapporten er distribuert, vil utarbeide materiell slik at tematikken i undersøkelsens satsingsområder kan tas opp på avdelingsnivå.

Svarprosenten på NLMs arbeidsmiljøundersøkelse var på 76,1 prosent, som er en liten økning fra 2014. KPK

NB! Korsets Seier BEKLAGER uriktige opplysninger i en tidligere ingress i denne artikkelen. Det stemmer ikke at en tredjedel av de ansatte i NLM har opplevd åndelig manipulasjon det siste året. Her gikk det for fort i svingene. Det er rettet nå.

 

kommentarer