Kunsten å forsvare seg Nærbildet
I stedet for å gjemme meg, vil jeg lære trosforsvar av Paulus.

 

I flere år har jeg tenkt at det hadde vært lurt å lært meg en kampsport. Motivasjonen er tredelt:

  • 1. Å holde seg i form.
  • 2. Egenskapen å kunne legge alle sine brødre i bakken.
  • 3. Den attraktive selvtilliten som følger med evnen til selvforsvar.

Anonymitet

Karl Andreas Jahr skapte debatt da han skrev på NRK Ytring om hvorfor mange kristne velger anonymitet.

«Å heve stemmen i det offentlige rom er et livsvarig offer. Frykten for å bli stemplet er for høy. Fordommene er for store og toleransen for liten.»

Kommentarene under ytringen demonstrerer hans poeng. En undersøkelse gjort av holocaustsenteret i 2012 avslører at 8 prosent av Norges befolkning ikke ønsker å ha jøder som venner eller naboer. 21 prosent ønsker ikke muslimer blant sine venner eller naboer. Bak tallene er holdninger, fordommer og forakt som gjør livet til norske jøder og muslimer vanskelig.

Men litt overraskende sier 15 prosent at de heller ikke ønsker pinsevenner som venn eller nabo. Med tanke på holdningene, fordommene og forakten som sannsynligvis ligger bak det tallet, er kanskje anonymitet det beste?

Hans forsvarstaler begynner med bro til kulturen.

Knyttet til seg kulturen

Den første kirken var velkjent med konflikt, men valgte ikke anonymitet. I slutten av Apostlenes Gjerninger kan vi lese om Paulus sin planlagte reise til Jerusalem for å overrekke en pengegave til kirken. På reisen blir han stadig advart mot å fortsette, og gode venner sier at trengsler og fengsel venter ham om han fortsetter.

I Jerusalem skjer det han har blitt advart mot; først angrepet av en mobb og etterpå kastet i fengsel. Men Paulus er ikke redd og ikke et offer. Han kan den noble selvforsvarskunsten. Avslutningen av Apostlenes Gjerninger viser oss hvordan han forsvarer seg. Hans forsvarstaler begynner med bro til kulturen. Deretter beskriver han sin personlige erfaring med den oppstandne Jesus. Når han har identifisert seg med kulturen og fortalt sin historie, tar han forsvarstalen til området han er villig til å kjempe for og som vekker de sterke reaksjonene. Paulus sine kamper står om Jesu oppstandelse, evangeliet og misjonskallet til hedningene langt borte.

Visdom

Jeg vil ikke gjemme meg, men heller lære selvforsvarskunst av Paulus. Først identifisere meg med kulturen og folket. Så fortelle min troshistorie og erfaring med den oppstandne Jesus. Så flytte forsvaret over til det som er verdt å kjempe for.

Gud gi meg visdom til å se hvor det er og mot til å bli stående der.

 

kommentarer