Konferansens betydning Leder
Menigheten bygges ikke på show for kristne.

 

Det arrangeres mange store konferanser for ulike målgrupper i dette landet av mange ulike kristne aktører. I Pinsebevegelsen har vi god erfaring med både Led nasjonalt og Led regionalt hvor vi kommer sammen, deler erfaringer og blir inspirert til tjeneste. Likevel må vi spørre oss selv om hvilken betydning og hvilke resultater vi ser i ettertid av alle konferansene som arrangeres i kristen-Norge?

Jeg er ikke motstander av konferanser, men det må likevel være lov å spørre om det er dette vi skal prioritere og bruke tid og ressurser på? Vår viktigste oppgave er å formidle evangeliet til dem som ennå ikke tror. Et viktig spørsmål blir da om konferansene bare blir en stor happening for oss troende. Kommuniserer de i vår tid eller har de utspilt sin rolle? Skaper de det vi ønsker å se på lokalplan?

Skal hele kroppen vokse, må alle lemmene være i funksjon.

Å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror er menighetens viktigste fokus til enhver tid, og selve oppdraget Mesteren ga oss. Skal vi vinne dem som ennå ikke tror, må vi mobilisere hele menigheten; vanlige mennesker, fylt av Den Hellige Ånd som tar eierskap i dette store oppdraget. Vi må først og fremst bygge virksomheten rundt gode relasjoner med venner som ennå ikke tror. Her kan vi alle bidra.

Vi trenger sunne og solide menigheter som tar oppdraget på alvor og flytter fokus bort fra interne forhold og over til dem som ennå ikke tror. Skal menigheten være bærekraftig over tid, må de femfoldige tjenestegavene (Ef 4,11) være i funksjon for å forløse gaver og tjenester og for å mobilisere hele Kristi kropp. Da blir menigheten dynamisk og vokser, og Jesus blir synlig framfor bare noen få personer.

Jesu hensikt med å gi de fem tjenestegavene, som er apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere til menigheten, er å «utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp» (Ef 4,12).

Vi trenger sunne og solide menigheter som tar oppdraget på alvor og flytter fokus bort fra interne forhold.

Legg merke til at det er tjenester som hjelper og oppmuntrer Guds folk til å oppdage, utvikle og bruke sine gaver. Det er den endelige hensikt. Det er helt opplagt at skal hele kroppen vokse, må alle lemmene være i funksjon, og bruke sine gudgitte gaver. Jeg tror det er et nødvendig fokus for menighetene framover.

Konferanser kan selvsagt være en inspirasjon til det og ha sin funksjon, men menigheten og den enkelte kristne er nøkkelen til å formidle evangeliet til dem som ennå ikke tror.
Peter utfordrer oss: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde» (1 Pet 4,10).

 

kommentarer


Anbefalte innlegg