Concept of accusation guilty shy person girl. Sad embarrassed upset woman in glasses looking down many fingers pointing at her isolated grey wall background. Human face expression emotion feeling Disippel
Måtte kirken få det ryktet den fortjener.

 

Tekst: David Hasseløy

FORFATTER: David Hasseløy, pastor i Hillsong Oslo

De siste ukene har det versert en interessant samtale om kristne i det offentlige rom.

Mediene grep tak i blant annet Karl Andreas Jahrs kronikk, om utfordringer kristne i Norge i 2017 kan oppleve når de for eksempel skal søke jobb. Flere personer hevder ifølge Jahr, at de prøver å ta bort spor av kristen tilknytning i jobbsøknader og googlesøk, i frykt for at deres kristne identitet skal være hemmende. Særlig om dette handler om relasjon til frimenigheter og organisasjoner med karismatisk uttrykksform.

DAVID HASSELØY: Vakkert forbilde på hva menigheten er ment å være

Outsider

Det å være kristen har jeg helt siden jeg var tenåring opplevd som noe som i en viss grad gjør en til en «outsider», til tross for at jeg alltid har vært stolt av Jesus. Men kanskje mer enn noensinne opplever vi at mange ser på menighetsliv som noe mystisk og ukjent. Dette er spesielt, særlig fordi den rådende trosretningen i Norge ifølge statistikkene uten tvil fortsatt er kristen tro. Og årets valgdebatt om kristne verdier viser tydelig hvor majoriteten av nordmenn har sin forankring.

Det kan altså virke som om den gjennomsnittlige nordmannen ikke har et problem med å identifisere seg med Jesus, eller i alle fall den kristne troen. Men at folk likevel har lite innsikt i det frikirkelige, og har forutinntatte meninger og forventninger til hvordan menighetsaktive er og hva vi representerer. Man kan tåle Jesus, men med andre ord kan man styre seg for hans kirke.

Hvordan har vi havnet her?

Omdømmeproblem

Det får meg til å tenke: Hvordan har vi havnet her? Det finnes så klart mange svar på det spørsmålet.

Men et av de viktigste må være at menigheten dessverre har fått et kraftig omdømmeproblem. Blant for mange nordmenn er vi kjent for hva vi er imot framfor hva vi er for, og det kan virke som om vår pekefinger har vokst seg så stor at den skygger kraftig for ham vi vil at mennesker skal få øye på.

Så hva skal vi svare kritikken med, og hvordan kan vi snu dette imaget?

DAVID HASSELØY: Begrenser tidligere erfaringer livet ditt?

La frukten rope

Da Jesus gikk her på jorda sendte døperen Johannes disiplene sine til ham for å spørre ham om han var Messias som de hadde ventet på. Jesus svarte verken ja eller nei. Men han pekte på resultatene av tjenesten hans: Lamme går, døve hører og budskapet om frelse, håp og tro formidles til menneskene.

På samme måte tror jeg vi som menigheter og kristne ikke trenger å prøve å forsvare oss, men snarere bygge sunne, jesussentrerte og dermed kraftfulle menigheter der folks liv blir forvandlet. Frukten av forandrede menneskeliv er det som må rope høyest, og som dermed vil stilne de forutinntatte fordommene mot oss som tror på Jesus og bygger hans kirke.

Jeg er så stolt av den. Den er verdens håp.

Dåp nummer 100

For noen måneder tilbake hadde vi dåp nummer 100 i Hillsong Oslo. Det er noe av det største jeg og vi som menighet er med på. Historiene denne søndagen var så sterke at jeg ble rørt av å lese dem i forkant av hver enkelt dåp. Jeg ble helt satt ut og så stolt over hva Gud gjør!

Som en følge av dette la jeg ut et bilde av dåpen i sosiale medier og skrev:

«Mye kan sies om kirken i 2017. Og dessverre er det ofte de negative overskriftene som får mest oppmerksomhet. Men grunnen til at jeg digger å gjøre hva vi gjør, er at det faktisk forandrer liv. I går sa den ene som døpte seg at han hadde opplevd at hans bønn til Gud tok ham ut av en sesong i livet med gjengvold og dop.

En annen at hun til tross for en traumatisk oppvekst hadde funnet fred i Gud og opplevd at han leger hennes sår. En annen at hun takket Gud for en ny start. Og den siste at når hun forsto Guds kjærlighet til henne snudde det ’opp ned’ på et tynnslitt selvbilde, da hun forsto at hun fikk komme til Jesus som hun faktisk var og ikke som hun tenkte hun burde være.»

Lyden av jesus kirke

Dette er hva vi lever for. Dette er lyden av Jesu kirke i 2017. Måtte den bli så høy at den overdøver alle andre signaler. Lyden av helt vanlige uperfekte mennesker som har møtt Jesu livsforvandlende kjærlighet, og som går ut og formidler denne ubetingede kjærligheten til verden.

Jeg skammer meg ikke over Jesu kirke. Jeg er så stolt av den. Den er verdens håp. Måtte kirken, som han som er sentrum for, få det ryktet den fortjener!

 

kommentarer