Bibelskolene inntar misjonskonferanse Kristenliv

Av: Ane-Marthe Hop-Hansen, i Bergen

Under Nasjonal Misjonskoferanse som denne helgen arrangeres i Bergen, har både Filadelfia Bibelskole i Oslo og Substans Bibelskole fra Bergen sendt sine elever som deltakere. Det senker gjennomsnittsalderen og gir håp for fremtiden.

Jeg kjenner at det brenner litt for å reise langt også

Utfordres lokalt og globalt

Julie Amalie Halvorsen (23), Rebekka Rannekleiv Madsen (20), Mathias Berntsen (20) og Simen Sørhaug (23) går alle på Filadelfia Bibelskole i Oslo (FBO). Rebekka og Julie går andre året, og har valgt misjon som fordypning. I januar reiser de til India for et tre måneders opphold. På Nasjonal Misjonskonferanse opplever de å få forkynnelse som setter misjon i en større sammenheng.

– Jeg ser enda mer viktigheten av misjon når jeg er her. Det gir retning, sier Julie.

Rebekka synes det er gøy å reise, men vil finne ut om det er mer enn reiselyst.

– Hvis man er ute som misjonær er man avhengig av Gud på en annen måte enn hjemme, og det synes jeg høres spennende ut, sier hun.

Mathias og Simen går første året på Bibelskolen, og synes det er inspirerende å være på konferansen.

– Jeg blir utfordret til å gå ut lokalt, samtidig kjenner jeg at det brenner litt for å reise langt også, sier Mathias.

Simen liker å lage filmer, og konferansen hjelper ham til å se på filmene sine som et instrument for å nå andre mennesker.

– Det er så bra å få et større blikk på hva misjon er, alle kan relatere til det som sies her, både de som skal reise langt og de som skal være her hjemme, sier han.

Jeg håper flere unge får øynene opp for Guds misjon

Snur trenden

Rektor for FBO, Arne Gjervoldstad, har tatt med seg elevene til Nasjonal Misjonskonferanse fordi han mener det er på tide å snu trenden om at misjon er for noen få mennesker.

– Hvis vi skal inspirere unge mennesker til å tenke misjon og menighet som en helhet, må de eksponeres for den undervisningen de får her, sier han.

Han håper elevene forstår at misjon ikke er noe mennesker gjør, men noe Gud holder på med hele tiden, og at alle kan være en del av det, uansett hvor vi verden man er plassert.

– Hva slags ringvirkninger håper du det skal få når du tar med deg Bibelskoleelevene på misjonskonferanse? 

– Jeg håper flere unge får øynene opp for Guds misjon, og at de kan være en del av det store oppdraget som handler om å nå ut i hele verden. Så ber jeg om at Gud reiser opp tydelige vitner som er kalt til tjeneste i denne generasjonen, sier han.

Nasjonal Misjonskonferanse arrangeres av Salt Bergen og Pinsemisjonen og fortsetter gjennom helgen, med blant annet Joakim Lundquist fra Livets Ord.

kommentarer