KS 22 2017 Dette er KS, s 11-19 Kristenliv

Resultatene fra Korsets Seiers markedsundersøkelse er klare, og balansen mellom papir- og nettavisen blir avgjørende de neste årene.

Av: Ane-Marthe Hop-Hansen

På oppdrag fra Korsets Seier (KS) gjennomførte Respons Analyse i september og oktober en markedsundersøkelse om avisen. KS ønsket med undersøkelsen å avdekke kjennskap, lesevaner og holdninger til avisen. Undersøkelsen ble gjennomført på nett, og totalt er det 1189 som har svart på undersøkelsen. Majoriteten av de spurte abonnerer på KS, 62 prosent, mens 38 prosent svarer at de ikke abonnerer. 30 prosent av deltakerne i undersøkelsen er under 40 år, 40 prosent er mellom 40-59 år, og 29 prosent er over 60 år. Undersøkelsen viser at avisen er godt kjent, 98 prosent av de som har svart på undersøkelsen oppgir at de kjenner til avisen.

Levd liv er undervurdert

Populært portrett

Undersøkelsen viser at flest lesere, 52 prosent, liker best å lese portrettet. Ansvarlig redaktør, Anne Gustavsen, er ikke overrasket. Hun tror livs-og troshistorier er viktige fordi det er sterke Gudsbevis som ikke kan diskuteres.

– Det gir håp å lese om mennesker som har gått gjennom vanskelige ting, men så har Gud holdt gjennom alt. Levd liv er undervurdert. Vitnesbyrdene har blitt borte i mange av våre menigheter. Kanskje vi burde ta dem fram igjen, sier hun.

«Portrettet», «Disippel», «Vitnesbyrd» og «Signatur» er de artiklene våre lesere liker best å lese, og det er naturlig nok også de artiklene færrest trekker frem at de liker dårlig å lese.

Vi er åpne for å ta bort møteannonsene

Slutt for møteannonser? 

Det er ulikheter i hva de ulike aldersgruppene liker å lese. Den eldste aldersgruppen, de over 60 år, foretrekker å lese «Signatur», «Misjon», «Vitnesbyrd» og møteannonser i større grad enn de to andre gruppene. Hele 41 prosent svarer at de liker møteannonser dårligst. Gustavsen tror møteannonsene etter hvert vil forsvinne fra avisen. Årsaken er at menigheter bruker internett til å formidle sine samlinger. Samtidig har det vært en fin måte for menigheter å meddele hva som skjer hos dem.

– Det var Oddvar Nilsen som i sin tid innførte møteannonsene. Han tenkte at det kunne øke fellesskapsfølelsen og at de som ikke melder mye inn til KS også skulle få si hva de gjorde. Men vi har stadig fornyet oss, både innholdsmessig og grafisk, så vi er åpne for å ta bort møteannonsene, sier Gustavsen.

Les ukens papiravis for flere analyser av markedsundersøkelsen.

kommentarer