Møtekampanjens tid er ikke forbi Hovedsak
Med et godt forarbeid kan store kampanjer bli det ekstra puffet for å ta et standpunkt for Jesus.

 

Sten Sørensen

FORFATTER: Sten Sørensen, leder av hovedkomiteen til Håpets Festival

Det er blitt hevdet at møtekampanjenes tid er forbi.

Stormøter der folk blir introdusert for evangeliet og får anledning til å bekjenne sin tro, hører fortiden til. I dag fungere ikke slike møteformer lenger, blir det hevdet.

STEN SØRENSEN: Israelsflagg på kristne møter.

Relasjoner med ikke-kristne

Jeg er nå ikke så sikker på en slik påstand. Personlig så tror jeg på møtekampanjer dersom de er godt forberedt og har et klart mål med en lav dørterskel og godt program – og der en inviterer med seg ikke-kristne venner. Nettopp hvem en inviterer med seg, er en viktig forutsetning om en vil lykkes.

Selvfølgelig er den kontakten man har på tomannshånd med sine venner avgjørende for i neste omgang å ta dem med til kirken. Menigheten må bygge sin virksomhet rundt gode relasjoner med sine ikke-kristne venner.

Men det er ingen motsetning mellom å være vitne på tomannshånd og det å ta med seg sine venner til en stor happening i Spektrum der evangeliet blir presentert på en tillitsfull måte. Begge deler vil forsterke misjonsoppdraget.

I Bibelen leser vi om husmøter og storsamlinger. Begge deler er bibelsk.

Kampanje – ikke den viktigste delen

Grunncellen i Billy Graham-organisasjonens arbeide i mer enn 50 år er ”I AM ANDREW-metoden” der den enkelt får opplæring i å lede sin venn til Jesus. For kampanjer fungerer bare i den grad de knyttes opp mot det personlige engasjement.

Til nå har rundt 750 personer tatt ”I AM ANDREW-kurset”. Det er jo enestående. Tar disse med seg én eller flere ikke-kristne venner, blir dette fantastisk!

Kampanjer må altså knyttes sammen med den personlige relasjonen til våre medmennesker i hverdagen. Da kan kampanjer bli det ekstra puffet for å ta et standpunkt for Jesus.

LES MER: Oslo-menigheter vil ikke være med på Graham-kampanje

Kvalitet

I Bibelen leser vi om husmøter og storsamlinger. Begge deler er bibelsk. Men uten at en forbereder dette i bønn og systematisk arbeid, blir det fort et slag i lufta. Det er derfor det personlige engasjementet er avgjørende om man skal lykkes i Spektrum den 11. og 12. november med Franklin Graham som hovedtaler. Vi har forresten de beste sanggrupper som ”The Afters”, ”For King and Country”, Lacey Sturm og vår egen David André Østby med band som deltar.

På søndagen kommer også Hallgrim Berg og Erik Røine og spiller munnharpe. Dette blir virkelig kampanjedager!

Jeg tror på ”I AM ANDREW-metoden” og kampanjer!

Velkommen til Spektrum – ta gjerne med en ikke-kristen venn!

 

kommentarer