Bokhandel-kjede vil vekke homodebatt Kristenliv

Det kristne forlaget Libris i Sverige utfordrer frikirkene gjennom å gi ut en antologi som anerkjenner homofile forhold. Forlaget handler dermed i strid med kirkesamfunnene som eier forlaget.

Thomas Österberg. Oversatt av Ane-Marthe Hop-Hansen

I løpet av tre uker gir den svenske forlaget Libris ut en antologi og en selvbiografi som begge anerkjenner homofile forhold. Antologien består av 14 tekster som er skrevet av pastorer, teologer og andre med kunnskap. De fleste skribentene har tilknytning til Evangeliska frikyrkan og Equmeniakyrkan, men mennesker med tilknytning til den svenske pinsebevegelsen Pingst er også blant forfatterne.

Flere av forfatterne har selv erfaring som homofile.

Mange homofile i menighetene

Antologien skal fungere som et grunnlag for fordypning og samtale i menigheter. Jennie Sjöström er forlagssjef i Libris.

– Hvorfor gir Libris ut en antologi som tydelig argumenterer for en anerkjennelse av homofile forhold ut ifra et kristent perspektiv?

– Vi ser det som vår oppgave som kristent forlag å gi menigheter og kristne bøker som utvikler oss i vår kristne tro, hjelper oss med å forstå vår samtid og følge med i vår samtid med et kristent perspektiv. Vi vet at det finnes mange homofile i våre menigheter, uavhengig av om vi vil se det eller ikke. Og vi vet at langvarig stress som følge av diskriminering er skadelig for menneskers psykiske helse.

 

Organisasjoner som har forsøkt å helbrede homofile har ikke hatt fremgang.

 

Prøver å forstå

– Hvorfor kommer dere med to bøker samtidig?

Det er på tide at vi ser våre medmennesker og løfter dette spørsmålet. Uansett hva vi mener så er det viktig å prøve å forstå vår neste, Jesus sier til og med at vi skal elske vår neste. I sin bok inviterer Anton Lundholm oss til å forstå hvordan det er å vokse opp i frikirken og ikke være god nok som han er. Det viktig å prøve å forstå ham. Organisasjoner som har forsøkt å helbrede homofile har ikke hatt fremgang.

– Homofile forhold er et ladet spørsmål som mange frikirkelige menigheter sliter med, og ganske mange kommer til en annen konklusjon enn disse bøkene. Hvordan har dere resonnert?

– Jeg begynte å lese den litteraturen som finnes, mest amerikansk, og jeg så at det finnes en helt annen måte å tolke teologien på. Parallelt med meg har andre teologer fordypet seg i spørsmålet for å prøve å forstå. Niclas Öjebrandt er en av dem. Derfra begynte vi å samle mennesker som er kloke og belest. Ett av de mest interessante kapitlene er der Björn Cedersjö, ut fra et etisk frikirkelig perspektiv, skriver om skilsmisse og gjengifte og hvor mye frikirkene har endret seg. De få stedene i Bibelen der det står om homofili må settes i nytt lys, i en historisk kontekst og i dagens kontekst.

 

Frikirkens lederskap har mange steder ikke våget å ta den diskusjonen.

 

Må endre meninger

– Hvor representative mener du forfatterne er for frikirkeligheten i dag?

– Jeg tror de er veldig representative for menighetenes medlemmer. Men jeg har ingen statistikk. Jeg opplever at mange har hatt et syn som sier at man ikke kan være homofil og en bekjennende kristen, men mange har endret syn. Frikirkens lederskap har mange steder ikke våget å ta den diskusjonen.

– Mener du at frikirkene må omvende seg på dette området?

– Mange menigheter har allerede et tydelig arbeid. En del trenger å komme videre, og andre trenger å ta tak i det på en gjennomgripende måte. Vi har ikke lenger noen syndekatalog, vi krever ikke hatt og kjole i kirken, kvinner får være ledere, det er greit å skille seg, og vi har tatt avstand fra slavehandelen. Så ja, vi trenger å endre meninger.

– Hvilke reaksjoner venter dere?

– Til nå har vi bare fått positive reaksjoner, og folk er nysgjerrige. Vi tror mange har savnet en slik bok. Dessverre finnes det en del mennesker som kan gå hardt ut på sosiale medier i dette spørsmålet, men det er en liten gruppe. Jeg håper at samtalen skal ha en god tone.

 

kommentarer