Sad teenager daughet and her loving mother. Studio shot Hovedsak
LESERBREV: Håvard Melsnes mener overgrep er synd mot Den Hellige Ånd.

 

FORFATTER: Håvard Melsnes

En svensk pinseleder er dømt til fengsel i to år og åtte måneder for voldtekt av en 14 år gammel jente.

«Forkastelig», er min første tanke.

Neste tanke jeg får er om Gud kommer til å tilgi denne mannen.

Jeg blir lei meg når jeg hører slike historier. Og denne saken er, dessverre, ikke et enkelttilfelle. Det finnes mange eksempler på voksne, såkalte kristne som beføler og begår overgrep, på barn. Hvordan kan det ha seg at åndsfylte mennesker begår slike ugjerninger?

BAKGRUNN: Ungdomsleder i pinsemenighet dømt for voldtekt.

Guds nåde

«Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?» Rom.2:4.

Når man lever med Jesus vil man ikke gjøre noe som gjør at vi kommer ut av Guds nåde. Ja, mange velger å gi etter for kjødets lyster, men det er da viktig å huske at man ikke lenger er i denne nåden.

«For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er.» (Tit.2:11-12.)

«Jeg tror ikke at mennesker, som har fått oppleve sannheten, som begår overgrep, blir tilgitt.»

Ulydig mot Den Hellige Ånd

Å vandre i Guds nåde er det samme som å holde en god mamma eller pappa i hånda når man vandrer på ukjente stier. Man føler tryggheten og kjærligheten. Og hvis man begår et feiltrinn vil hånda man holder i øyeblikkelig dra oss på trygg grunn.

Men hva hvis man vil gå selv? Ikke holde hånda?

Jeg tror ikke at mennesker, som har fått oppleve sannheten, som begår overgrep, blir tilgitt. Dette fordi man på veien mot overgrepet mange ganger er blitt advart av DHÅ. Men man har selv valgt å overse disse advarslene. Man er ulydig mot DHÅ.

Jeg vet at mange vil være sterkt uenig.

Synd og unåde

I min Bibel kan jeg lese:

«Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet.» (Rom.6:15-16)

Hvis man er bebodd av herlighetens Konge, den opphøyde Jesus Kristus, da vil man ikke begå slike overgrep. Man vil ikke begå synd.

LES OGSÅ: Kurser pinsemenigheter om vold og overgrep.

Jeg vet at mange vil være sterkt uenig med meg i det jeg nå sier, men jeg bryr meg ikke.

Fordi det er sannhet: I kirker bedrives det en utbredt «plukk og miks»-forkynnelse. « Vi tar det som kan være innbringende for oss og resten kaster vi på jødene». Mange forkynnere og hyrder taler sterkt for blant annet tienden. Dette selv om den er av loven. Og vi vet alle, innerst inne, at loven med bud og forskrifter, er til jødene. Men det gjelder penger og da er den forkynnelsen god å ha. Tienden tales det veldig mye om i lovbøkene (2-, 3-, 4-, og 5 Mos), men ikke utover det.

Ja, jeg vet at Abraham og Jakob ga tienden, men de ga kun èn gang, og av fri vilje. Velsignelsen til Abraham kom IKKE som følge av tienden, og Jakob stilte krav til Gud før han ga tienden.

Men tienden er av lov.

Og loven er, som vi alle vet, annulert/opphevet/gjort ugyldig (Ef.2:14-15). Hvorfor skal man da tviholde på deler av loven? Gjør man seg ikke da skyldig til å holde hele loven?

Gud har ikke behag i et hjerte som delvis er overgitt.

Bibelen til hedninger

Hvis man mener at hele Bibelen er skrevet TIL oss hedninger, da har vi et vanvittig problem. Denne pinsepastoren som dette innlegget åpnet med, samt de eldre herrer som beføler små jenter, har absolutt INGEN sjanse til å oppleve Guds tilgivelse.

Dette leser vi i Hebr.10:26-27:

«Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot.»

Plukk og mix. Vi utelater skriftssteder som taler om Gudsfravær og forholder oss til det som vi kan dra nytte av. Slik er forkynnelsen blitt.

LES OGSÅ: Få pinseledere møtte opp på overgrepsseminar

Satans list

Forkynnelse av Guds sanne ord er: «Omvend deg fra din kjødelige natur. Vær lydig mot det DHÅ taler til deg, og du vil få oppleve Guds underbare nåde! Stå imot Satans listige angrep. Ikke la deg falle for disse angrepene, men ta i bruk HELE rustningen!»

Det må bli slutt på taler om at vi hele tiden blir tilgitt. «Gud ser til hjertet.» Ja, det gjør han, og sannheten er at han har behag i et hjerte som fullstendig er overgitt HAM! Les 1.Sam.16 og 17, hvor disse ord har sitt opphav, og se hvilket hjerte Gud har behag i.

Gud har ikke behag i et hjerte som delvis er overgitt Ham. Egentlig bør mange frykte dette med at Gud ser til hjertet.

Guds folk sover!

Mer svovel

Hvor er det blitt av Gudsfrykten? Nåde, nåde, nåde. Kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Penger, penger, penger. Dette er det man hører forkynt. Hvor er talen om omvendelse? Hvor er talen som skaper syndenød? Den har ingen plass i denne tiden da det handler om å forkynne det som klør i øret.

Det er på tide at mennesker med Gudsfrykt reiser seg og taler ut sannheten! Det er på tide at en ny Ole Hallesby kommer på banen og taler ut en oppvåknende svovelprediken. La sannheten atter få råde slik at vekkelsen kan komme. Guds folk sover! La alarmen lyde og slumreknappen ødelegges.

kommentarer