Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Hvordan hjelper vi hverandre til å vare lenge?

 

Kirker og menigheter er idealistenes arena. Uten de mange idealistiske frivillige medarbeiderne i våre små og store menigheter rundt i landet, hadde ingen visjonær menighetsbygger eller pastor hatt noen som helst mulighet til å virkeliggjøre kallet.

Under Hillsong Nights sist helg samlet Hillsong Norge over 100 ledere til Open House-samling i Oslo Konserthus fredag. Her sto oppmuntring og veiledning av ledere på ulike plan i våre kirker på agendaen. Blant annet brukte leadpastor Brit Krogedal tid på temaet «Hvordan lede idealister?»

Hvis djevelen ikke får deg til å synde, får han deg til å stresse.

For det er de trofaste tjenerne som, i tillegg til travle jobber og hektiske familieliv, alltid finner tid og overskudd til å tjene i Guds forsamling, som holder kristen-Norge i gang. De bekler uunnværlige funksjoner i menighetslegemet. De er ungdomsledere ved siden av studiene og ekstrajobber, de sørger for kaffe og frukt på søndag formiddag etter en travel jobbuke, de forbereder søndagens barnesamling fredag kveld etter en krevende arbeidsuke, de teller penger, vasker, leder møter og bibelgrupper. Mandag morgen står de likevel tidlig opp og går på jobb eller skole.

Derfor var det betimelig av Krogedal å sette ansvarlig ledelse av idealister på dagsorden. For hvordan kan vi se en voksende kirke i Norge som ikke baserer seg på superpastorer, men på hver eneste lille og store brikke av ulike tjenester og gaver, uten samtidig å ta ansvar for at enhver idealistisk medarbeider ikke brenner ut for fort? Uten ansvarlig mentorskap vil mange svi av kreftene altfor kortsiktig, og ender opp frustrert, sliten og kanskje skadet for livet? Et ordtak sier: «Hvis djevelen ikke får deg til å synde, får han deg til å stresse.»

Investér inn i de frivillige medarbeiderne, respekter deres nei, like mye som deres ja.

Som mentor for unge kristne i mange år, har en av mine viktigste oppgaver vært å hjelpe dem å sette på bremsen. Side om side med å hjelpe dem å få tro på seg selv, utvikle de gaver de har fått av Gud, og legge til rette for tjenester, har jeg gang på gang måttet be ivrige, heltente og overgitte unge disipler om å spare på kreftene, ta en «time-out» og tenke langsiktig.

Krogedal har rett i at som menighetsledere med mye makt har vi også et kjempestort ansvar for å hjelpe dem vi trener og leder, til å leve bærekraftige liv. Ivrige idealister er gull verd, men de holder ikke lenge om ikke vi forstår at vi må hjelpe våre medarbeidere til å porsjonere ut sine krefter, sørge for å lade opp, pleie sjelslivet, holde kroppen sunn og få god balanse mellom å gi og å motta.

Ja, vi tror at idealistiske etterfølgere av Jesus lever meningsfulle liv som gir høy livskvalitet og tilfredshet. Men vi har også møtt de utbrente, sårede og slitne. Det bør vi gjøre alt som står i vår makt for forebygge i våre menigheter.

Investér inn i de frivillige medarbeiderne, respekter deres nei, like mye som deres ja. Hjelp dem å leve bærekraftige liv og tenke langsiktig med kreftene de bruker. La dem føle seg verdsatt, sett og elsket. Da vil det blomstre i Guds hus.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg