Pym endrer navn og strategi Hovedsak
«De norske pinsemenigheters ytremisjon» bytter navn til «Pinsemisjonen». 


Tekst: Deborah Selbekk Lunde

Foto: Pinsemisjonen 

Etter mange tiår vil nå ordet «Pym» forsvinne fra norske pinsevenners vokabular. Den veletablerte forkortelsen har i lang tid blitt brukt som erstatning for navnet «De norske pinsemenigheters ytremisjon». Nå kastes imidlertid begge disse navnene på sjøen til fordel for navnet «Pinsemisjonen».

LES OGSÅ: Pym kan få en mer aktiv rolle i Pinsebevegelsen

Oppfordring

Organisasjonens generalsekretær, Bjørn Bjørnø, forteller at det har vært en prosess som har pågått i flere år.

Hovedgrunnen til navnebyttet er at det er sjeldent folk sier hele navnet.

– For omlag to og et halvt år siden fikk vi beskjed fra Pinsebevegelsens lederråd om at vi burde foreta noen endringer, og en av disse var at vi burde bytte navn, forteller han.

Prosessen med navneskiftet begynte på årsmøtet i 2015 og ble formelt avsluttet på årsmøte i 2017.

– Hvorfor var det nødvendig å bytte navn?

– Hovedgrunnen til navnebyttet er at det er sjeldent folk sier hele navnet, forteller Bjørnø, og legger til at de færreste sier navnet riktig når de først sier hele navnet.

SPENT: Generalsekretær i Pinsemisjonen, Bjørn Bjørnø.

Navnekonkurranse 

Pym, unnskyld «Pinsemisjonen», avholdt åpen navnekonkurranse for å høre hva folk syntes organisasjonen burde hete.

– Det kom inn en del forslag, forteller Bjørnø.

Et av navneforslagene var «Tellus», det vitenskapelige navnet på jordkloden. Vedkommende hadde satt et mellomrom mellom «Tell» og «us» slik at navnet ble «Tell us» (fortell oss) og dermed fikk dobbel betydning. Likevel valgte organisasjonen å gå for «Pinsemisjonen».

Symbolikk i logoen

Bjørnø forteller at det er selskapet «Folkebadet» i Sandefjord som har designet den nye logoen.

– Det har vært en prosess hvor vi har sett mange utkast, men det er denne vi er mest fornøyd med, forteller han, og legger til at logoen er hakket mer symbolsk enn man kanskje legger merke til ved første øyekast.

– Foruten korset i midten symboliserer sirkelen også jordkloden, og de små og store rundingene symboliserer store og små samarbeidsaktører.

Bjørnø legger til at organisasjonens navn på engelsk nå også endres, og at det nye navnet er en del av logoen.

– Fra nå av vil organisasjonens norske og engelske navn alltid vil stå sammen, forteller han.

Foruten korset i midten symboliserer sirkelen også jordkloden, og de små og store rundingene symboliserer store og små samarbeidsaktører.

Fornyelsesprosess

Korsets Seiers redaktør, Anne Gustavsen, ønsker det nye navnet varmt velkommen.

– Det er mange som til nå har måttet trekke pusten godt inn før de har tatt sats for å uttale navnet på Pinsebevegelsen i Norges misjons-arbeid. Det lange navnet var mer enn overmodent for utskifting.

LES OGSÅ: Pinsemisjonen må forankres i lederskapet

Gustavsen er samtidig klar på at ingenting automatisk blir bedre ved å skrifte navn.

– I Pinsemisjonens tilfelle er navnendringen bare en del av en viktig fornyelsesprosess som allerede er godt i gang for å gjøre misjonsarbeidet mer visjonært og strategisk, mener Gustavsen.

Det lange navnet var mer enn overmodent for utskifting.

Etterlyser eierskap

Bjørnø forteller at et av målene i strategiprosessen er å øke eierskapet til misjonen i lokale menigheter ut over landet.

Gustavsen håper den nye strategien vil føre til nettopp dette.

– Pinsemisjonens nye strategi inneholder flere spennende målsettinger som burde engasjere lokalmenighetene til å orientere lokale misjonsprosjekter inn mot en felles identitet med felles mål og visjoner.

Hun tror Pinsemisjonen går en lys fremtid i møte hvis nettopp dette skjer.

– Hvis de endringene som nå skjer får fotfeste og skaper sterkere eierskap og felles identitet ute i de lokale menighetene, har man lykkes med noe viktig og svært nødvendig.

 

kommentarer