Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Pyms nye navn roper på sterkere eierskap fra lokalmenighetene.

 

Denne fredagen spiste Korsets Seier kake sammen med De norske pinsemenigheters ytremisjon (Pym) da de markerte et historisk navnskifte. Fra nå av heter tidligere Pym «Pinsemisjonen» med undertekst «Norwegian Pentecostal Mission». Ny nettside følger også. Gratulerer!

Det er mange som til nå har måttet trekke pusten godt inn før de har tatt sats for å uttale navnet på Pinsebevegelsen i Norges misjons-
arbeid. Det lange navnet var mer enn overmodent for utskifting.

Ingenting blir automatisk bedre av å skifte navn. I Pinsemisjonens tilfelle er navnendringen bare en del av en viktig fornyelsesprosess som allerede er godt i gang for å gjøre misjonsarbeidet mer visjonært og strategisk.

Et av målene i strategiprosessen er å øke eierskapet til misjonen i lokale menigheter ut over landet. Da er navnet Pinsemisjonen et viktig signal i seg selv om at norske pinsevenners misjon ikke drives fra et bortgjemt kontor i Oslo, men har sin forankring ute i det aktive menighetslivet. Tyngdepunktet flyttes fra et kontor til en bevegelse.

Pinsemisjonens nye strategi inneholder flere spennende målsettinger som burde engasjere lokalmenighetene til å orientere lokale misjonsprosjekter inn mot en felles identitet med felles mål og visjoner. Hvis de endringene som nå skjer får fotfeste og skaper sterkere eierskap og felles identitet ute i de lokale menighetene, har man lykkes med noe viktig og svært nødvendig.

De viktigste misjonsstrategiske prioriteringer for Pinsemisjonen i framtiden, er blant annet å nå de unådde, misjonere Europa og ha fokus på storbyene. Dette ønsker man å gjøre ved å plante kirker, trene ledere og utføre diakoni. Man har også satt seg konkrete mål fram mot 2025, der man skal ha etablert arbeid i fem storbyer, nådd 50 unådde folkegrupper, ha plantet 500 nye menigheter og trent 5.000 ledere.

Hvis man med Pinsemisjonens nye strategi og visjon lykkes i å samordne det som allerede skjer av lokale misjonsinitiativ rundt i landet, tror vi mange av målene allerede er på god vei til å oppnås. For fortsatt er det slik at av de 300 millioner kronene som hvert år går fra norske pinsemenigheter til misjon, kommer under 10 prosent fra kontoret i Oslo. Det forteller at misjonen blomstrer, men den trenger bedre koordinering og samkjøring.

Det er også spennende at som en bunnplanke i misjonssatsingen ligger fokuset på å rekruttere barn og unge til misjon og engasjement i tiden som ligger foran. Her er Pinsemisjonen godt samkjørt med Pinsebevegelsens målsettinger for de neste årene.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg