Kurser pinsemenigheter om vold og overgrep Hovedsak
PBU i samarbeid med Pinsebevegelsen arrangerer kurs om hvordan man håndterer mistanke om vold og seksuelle overgrep.

 

FOTO: Shutterstock

Pinsebevegelsen ønsker ikke lenger å ta det som en selvfølge at alt som gjøres i menighetene er eksemplarisk oppførsel.

– Når vi hører om overgrep og upassende seksuell oppførsel i menighetssammenheng, er det fort gjort å tenke at dette heldigvis ikke gjelder oss, sier Elisabeth Hønsvall Eidevik, organisasjonsutvikler i Pinsebevegelsens barne- og ungdomsutvalg (PBU).

– Dessverre har vi ingen garantier, føyer hun til.

BAKGRUNN: Ungdomsleder i pinsemenighet dømt for voldtekt

Forsikring for alle

PBU ønsker nå å gjøre det de kan for å forsikre seg om at landets pinsemenigheter er den tryggeste plassen på kloden for barn og ungdom.

– Dette skjer ikke av seg selv, men gjennom kontinuerlig bevisstgjøring over tid, kan vi bidra til å sikre det, mener Hønsvall Eidevik.

Det kan være en krevende øvelse å lede barn og unge.

Må være trygt

Rebekka Svardal Lund, barnevernspedagog, trebarnsmor og pastor, har tatt initiativ til å få på plass kursing og en rutinehåndbok for menighetsledere i Pinsebevegelsen.

– Å føle seg trygg er et grunnleggende behov for alle mennesker, sier hun.

Siden Pinsebevegelsen har et fokus på å nå barn og unge som ennå ikke tror, er det ifølge Svardal Lund avgjørende at fellesskapet vi inviterer dem inn til er gjennomgående trygt.

– Det kan være en krevende øvelse å lede barn og unge, og for at du som leder skal være trygg i din rolle, er rutiner for hva en skal gjøre i vanskelige situasjoner til stor hjelp, poengterer pastoren i den nystartede menigheten Salt Trondheim.

Resultatet av initiativet Rebekka har tatt er kurset «Trygge kirker», som arrangeres av PBU i samarbeid med Pinsebevegelsen.

I høst arrangeres det 7. oktober i Oslo og 11. november i Sandnes. Påmelding til kurset finner du her.

LES MER: Brukte advent på å snakke om vold og overgrep.

Disse underviser:

Foredragsholderne er klinisk sosionom Inger Lise Andersen.

Hun har arbeidet med temaet seksuelle overgrep mot barn i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder siden 2001.

Der jobber hun som rådgiver, veileder, foredragsholder, tiltaksutvikler, prosjektleder og fagbokforfatter.

Å føle seg trygg er et grunnleggende behov for alle mennesker.

Siri Søfteland er sosionom med PhD.

Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidsmiljøet i Agder med tema seksuelle overgrep mot barn siden 1993.

Der jobber hun som rådgiver, veileder, foredragsholder, tiltaksutvikler, prosjektleder, fagbokforfatter og forsker.

Kurset er todelt

Første del setter fokus på kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Andre del av kurset gjennomgås en rutinehåndbok som PBU og Pinsebevegelsen anbefaler at alle menigheter benytter seg av. Denne håndboken får også kursdeltakerne med seg til videre bruk.

Kurset skal bidra til…

  • at foreldre vet at vi tar sikkerheten til barna deres på alvor
  • at barn i større grad blir sett og ivaretatt
  • at ledere vet hva de skal gjøre dersom de mistenker noe.

SIGMUND KRISTOFFERSEN: – Pinsevenner forfølges ikke av barnevernet!

Oppfordrer til kursing

PBU oppfordrer hovedledere til å prioritere kurset, men også at så mange som mulig av lederne som er i direkte kontakt med barn og unge deltar. Dette for at rutiner skal kunne forankres godt i hele organisasjonen.

Tematikken rundt vold og seksuelle overgrep er noe av det vanskeligste vi møter på i menighetene våre, og dette kurset er med på å istandsette dere som ledere.

 

 

 

kommentarer