Både naturlig og overnaturlig Hovedsak
Slike kristne er det Norge trenger.

 

Tekst: David Hasseløy, pastor i Hillsong Oslo

FORFATTER: David Hasseløy

Er det ikke rart hvordan vi som er etterfølgere av Jesus ofte beveger oss i fra et ytterpunkt til et annet? Dette gjelder på mange områder, også når det kommer til balansen mellom det naturlige og det overnaturlige.

Supernaturlig

Enten er vi så overnaturlige og svevende at når vi formidler Guds-dimensjonen til mennesker er det med et språk og uttrykk som allmennheten ikke forstår. Eller så er vi så naturlige at folk vi er i møte med går glipp av den kraften som finnes i Jesus.

Derfor synes jeg det engelske ordet for overnaturlig treffer spikeren godt. Supernatural, eller supernaturlig, fritt oversatt til norsk. Det minner oss om at det er mulig å bringe den overnaturlige dimensjonen til en verden og til nabolag, skoleklasser, fotballtreninger, arbeidssteder og menigheter som sårt trenger den dimensjonen, på en naturlig måte som blir til hjelp for vanlige mennesker med vanlige liv. Ekte liv får et møte med en mektig Gud, på en naturlig overnaturlig måte. Ingenting er bedre!

DAVID HASSELØY: Begrenser tidligere erfaringer livet ditt?

Ga avkall på himmelen

Jesus er vårt beste eksempel på å leve naturlig overnaturlig. Han kom fra himmelen og er den første av oss som kunne valgt å bruke et språk og et uttrykk som var svevende. Men Filipperbrevet 2,7 forteller at han i kjærlighet til oss mennesker ga avkall på himmelen for å bøye seg ned og se oss inn i øynene og snakke vårt språk. Han var Gud til stede på vår jord, og formidlet himmelen på en måte som ble tjenlig for blinde Bartimeus og tolleren Sakkeus, så vel som den religiøse lederen Nikodemus, og andre.

Han kunne brukt mest tid på å be for folk og profetere over ledere i synagogene, og han gjorde dette noe. Men Jesus var annerledes. De sterkeste undrene skjedde snarere på gatehjørner og fester, eller over middagsbordet hos tollere.

Gjør som Gud, bli menneske!

Tillit til gud

Jeg skulle så gjerne sittet rundt bordet og observert når Jesus snakket liv over Sakkeus sin framtid, på en måte som smeltet et hardt og bittert hjerte og ga frelse, fremtid og håp for en som de religiøse lederne for lengst hadde dømt ut av Guds regnestykke! Jeg skulle også gjerne vært der når han med avslappethet, men autoritet, vekket opp døde og helbredet alt fra feber til spedalskhet. Når han berørt av omstendighetene rundt Lasarus sin død, ber en trygg og enkel bønn, ut ifra en enorm tillit til Far i himmelen, og med det bringer mirakelkraft til det som så ut som en håpløs situasjon.

Tenk at den samme Jesus bor i oss som tror. Tenk om vi med samme tillit til Gud kunne be som Jesus gjorde for Lasarus, for naboens depresjon, eller kollegaens rygg-
smerter, og bringe Guds type liv inn i helt vanlige, uperfekte omstendigheter.

Jeg husker første gang jeg turte å gi en oppmuntring med profetisk tilsnitt til en venn som aldri hadde vært noen menighetsgjenger, over en kopp kaffe på en restaurant i Drammen. Jeg husker hvordan tårene rant nedover kinnet til personen. Jeg hadde hørt og fått slike oppmuntringer mange ganger i menighet, men for min venn var det første gangen. Det var overnaturlig, men naturlig. Og det var lett for meg å skjønne hvem som skulle ha æren.
Jeg drømmer om å få mange flere slike historier å fortelle!

DAVID HASSELØY: Vakkert forbilde på hva menigheten er ment å være

Bygge relasjoner

Jeg husker også hvordan et av mine største pastorforbilder fortalte om hvordan han fikk be for naboen sin ekteskapskrise, ikke på gudstjeneste, men i bilen utenfor huset til naboen. Og om hvordan det ble til forandring i den relasjonelle krisen.

Jeg husker jeg tenkte; en slik Jesus-etterfølger vil jeg være!

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal kunne legge til rette for slike øyeblikk og hvordan man skal kunne formidle gudsdimensjonen til mennesker. Men nøkkelen tror jeg er å leve nært nok på mennesker til å kjenne dem litt dypere slik at de har tillit til deg, samtidig som man er ledet av Gud, og ikke minst elsker mennesker slik Jesus elsker dem. Da har jeg opplevd hvordan mennesker blir berørt av Guds godhet, kanskje selv når jeg ikke følte jeg fikk sagt alt rett, eller om ikke forandringen eller miraklet kom umiddelbart.

Det som uansett er sikkert, er at Den Hellige Ånd er over oss som tror, og er Gud til stede overalt, alltid. Når vi er bevisst det, kan under skje der vi er, og vi kan formidle kraft langt utover våre egne evner.
Så gjør som Gud og bli menneske! Og la oss med naturlig språk og uttrykk, men samtidig med

Gud-faktor, formidle Guds kraft på en supernaturlig måte i våre gudstjenester og samlinger, men vel så mye i en samtale på bussholdeplassen, over kaffekoppen, på treningssenter eller på fest med arbeidskolleger!

 

kommentarer