Saligere å gi Leder
Vi ber om vekkelse, men dette koster også på det økonomiske området.

 

Vi er velsignet som får bo i et godt og rikt land hvor de fleste har mer enn nok, og mange har til og med overflod. Som kristne er det en selvfølge at vi deler, ikke bare av vår overflod, men er rause og velsigner med alt vi eier. Vi ser til og med at mennesker som ikke er troende gir bort deler av inntekten sin til gode formål. Jeg tror det gjør godt for et menneske å dele av sin overflod med andre og ikke bare klore til seg rikdommer. Guds prinsipp er at det er «saligere» å gi enn å få. Ingen blir fattig av å gi.

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver» (2 Kor 9,7). Dette ordet plasserer givertjeneste inn i en sammenheng av frivillighet og glede.

En forkynnelse som skaper skyldfølelse, er og blir manipulering.

Jeg må innrømme at jeg er lite begeistret for lange kollekttaler som ofte har preg av pengemas og press, og som skaper dårlig samvittighet. Forkynnere som lover «gull og grønne skoger» og at gjelden din blir slettet hvis du bare gir nok, hører ikke hjemme i våre sammenhenger. En forkynnelse som skaper skyldfølelse, er og blir manipulering. Vi må være troverdige, samtidig som vi frimodig holder fram givertjeneste og velsignelsen ved å gi til Guds sak. Vi gir av glede og takknemlighet. Da vil kanskje noen oppdage at Gud sannelig «skal åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål» (Mal 3,10).

Hvordan kan vi nå ut til de som ennå ikke tror, uten økonomi? Vi ber om vekkelse, men dette koster også på det økonomiske området. Derfor er vi avhengige av gaveinntekter og av at frivillige stiller opp hvis det skal lykkes. Alle bør være bidragsytere og gi fast til menigheten, og kanskje også mer enn tiende. Da tar vi ansvar for Guds rikes arbeid, og kjenner at vi står sammen om et felles arbeid som er til velsignelse både for en selv og andre. Det du er interessert i, investerer du i.

Invester i Guds rike.

For egen del har det vært viktig å ha en fast givertjeneste der jeg setter av en viss prosent av min lønn til menigheten og gode formål. Da slipper jeg å ha dårlig samvittighet, samtidig som det lærer meg å ikke være bundet til penger og materialismen. Gaver til gode formål bør ikke gis ut fra tilfeldige innskytelser, skippertak eller rørende appeller.

Vær en god investor. Invester i Guds rike. Det er en trygg investering. Vi blir ikke fattige av å gi. Det vi gjør i dag, kan bety mye for Guds rike og bli noe stort om noen år. Gud elsker en glad giver.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg