Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
«La oss gjøre det gode og ikke bli trette!»

 

Aftenposten gjorde nylig et intervju med lærer Tove Braathen (65), som er aktuell med boken «Alle disse dagene» på forlaget Vigmostad Bjørke. Hun har vært lærer i norsk skole i 36 år, og tar endelig bladet fra munnen om hva hun mener om norske foreldre. Boka handler om voksne som aldri blir helt voksne, og om ungdommer som blir sviktet av foreldrene.

«Mange foreldre er umodne, rastløse mennesker. De unge blir forsømt», sier hun til Aftenposten.

Når unge mennesker vokser opp med en følelse av at det ikke er helt plass til dem midt mellom foreldrenes krevende prosesser, forelskelser og etablering av nye familiekonstellasjoner, skjer det noe med dem. De opplever seg usynlige hjemme. Overlatt til seg selv. I verste fall litt til bry. Senvirkningene kan vare livet ut. Dessverre har Braathens budskap relevans også langt inn i våre kirker.

Hennes store sorg er å se sine foreldre komme ut av åndelig kurs.

Ei jente ringte oss i forrige uke for å dele sin sorg over sine foreldre. De første årene av sitt liv vokste hun opp i et hjem der de kristne verdiene og troen sto høyt. Aktivt menighetsliv og tjeneste var en kilde til stor glede i hjemmet, og mor og far var tydelige i sin oppdragelse med Guds ords rammer for livsstil og moral. De levde selv som tydelige og attraktive forbilder for sine barn i å være etterfølgere av Jesus.

I dag er jenta selv i aktiv tjeneste som ungdomsleder. Men hennes store sorg er å se sine foreldre komme ute av åndelig kurs med sine liv. De tidligere brennende etterfølgerne av Jesus har begynt å kompromisse med de verdier de selv levde og modellerte for sine barn. De har meldt seg ut av tjenestene, er stadig oftere å se ute på byen der alkoholen flyter. De tidligere tydelige holdningene rundt renhet, hellighet, Bibelens standard i samliv og ekteskap er byttet ut med aksept av samboerskap. Tid som før ble brukt til å tjene i menigheten, tilbringes nå på utstrakt reiseliv og materielle goder.

«Hvor ble det av forbildene?», spør jenta gråtende i telefonen til Korsets Seier. «De som skulle vise meg at etterfølgelse av Jesus gjelder livet ut? Hva har skjedd med de brennende hjertene?»

Vis neste generasjon at troen er slitesterk og holder under alle forhold.

Foreldrerollen er krevende i en tid som denne. Et ego-fiksert samfunn frister oss til å tenke mer på oss selv også i relasjoner, enn på dem Gud har gitt oss å oppdra og fostre. Når utfordringene i ekteskap og samliv kommer snikende, er det lett å gi etter og la det åndelige fokuset i familien bli skadelidende.

Foreldre, ikke bli trette av å gjøre det gode og rette! Prioriter ditt personlige gudsliv. Ta de gode og rette valgene selv i tøffe tider. Hold dere nær til Gud når stormene kommer. Vis neste generasjon at troen er slitesterk og holder under alle forhold. Pek på og demonstrer at dere lever for noe større enn dere selv. Vis barn og de unge veien til et liv som leves til ære for Jesu navn på alle områder.

Et stabilt hjem med trygghet, trygg tro, omsorg, kontinuitet, stabilitet og fokus på barna, er et godt sted å være for neste generasjon. La oss være gode forvaltere av det Gud har gitt oss.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg