indecisive man and lost chooses the right path Disippel

Det skal ikke være vanskelig å finne kallet ditt. 


Tekst: Kenneth Reid

Oversatt av: Deborah Selbekk Lunde 
Foto: iStock

 

Hvis du gikk på ungdomsmøter da du var tenåring har du sikkert vært på en god del ungdomskonferanser i ditt liv. På ett eller annet tidspunkt i løpet av konferansen, og gjerne mot slutten av konferansen, fortalte taleren på inspirerende vis at Gud har en stor plan for deg og at «Gud har kalt deg til å gjøre store ting!».

Selv om taleren aldri sa det direkte, så tenkte nok svært mange ungdommer at Guds plan med deres liv var nettopp det denne mannen gjorde; å stå på en scene foran tusenvis av mennesker. Det er spennende, men for de fleste av oss kommer det aldri til å skje. Jeg tror at vi kristne har satt opp unødvendig mange hinder og urealistiske forventinger for oss selv som gjør det vanskelig for oss å omfavne kallet vårt.

Men det å forstå kallet ditt er ikke like vanskelig som du kanskje har trodd. Her er seks løgner som de fleste av oss tror på når det gjelder kallet som hviler over våre liv.

Jobben din er ikke den eneste måten å utføre kallet ditt på.

1. Kallet ditt er karrieren din

Når vi tenker på kall tenker vi ofte på jobben vår. Det er derfor mange av oss sliter med å finne en større mening i det vi gjør. Vi tror at det vi gjør er ubetydelig hvis det ikke har med misjon å gjøre. Men du er ikke nødt til å jobbe for en kristen organisasjon eller menighet for å leve ut kallet ditt. Gud kan bruke deg til å evangelisere for dine kollegaer enten du jobber med forsikring eller i en butikk. Du kan til og med ha større innflytelse på denne måten enn om du hadde stått foran en folkemengde på flere tusen mennesker. Og hvis du føler deg kalt til å forkynne, så er du ikke nødt til å si opp jobben din, gå på bibelskole og bli en pastor. Du kan lede en husgruppe i menigheten din eller samle en gruppe kompiser på en café torsdag morgen og studere Daniels bok sammen. Jobben din er ikke den eneste måten å utføre kallet ditt på.

Fordi vi tror at kallet vårt er noe mystisk og hellig, tror vi ofte at kallet vårt er endelig og at det ikke kan endres. Men det er ikke sant.

2. Kallet ditt er et mysterium

Mange av oss tror at vi må be og faste i mange dager og uker for at Gud skal snakke til oss gjennom drømmer og åpenbare Hans kall for vårt liv. Vi tror at kallet vårt er et skjult mysterium som vi er nødt til å oppdage gjennom å lete hardt og lenge. Men mange ganger finner ikke folk kallet sitt på en ekstraordinær måte. Vi finner det gjennom å bli kjent med oss selv og det vi elsker å gjøre. I stedet for å bli frustrert og vente på at Gud skal skrive kallet ditt på veggen, begynn å gjøre de tingene du elsker å gjøre. Vær trofast i det, så vil Gud gi deg muligheter til å bruke dine lidenskaper og talenter til Hans ære.

LES OGSÅ: La oss ta tilbake troen på det umulige. 

3. Kallet ditt er endelig

Fordi vi tror at kallet vårt er noe mystisk og hellig, tror vi ofte at kallet vårt er endelig og at det ikke kan endres. Men det er ikke sant. Kallet ditt kan endre seg ut fra forskjellige perioder av livet ditt, og det er ikke noe du trenger å være lei deg for. Det er kanskje en periode av ditt liv hvor vanskeligstilte tenåringer ligger deg nært på hjertet og du bruker all din energi på å nå dem. Og så får du kanskje barn og går over til å fokusere på å være en mor. Kallet ditt kommer mest sannsynlig til å endre seg et par ganger i løpet av livet ditt.

4. Kallet ditt er mindre viktig

Det er lett å tenke at det finnes et hierarki når det kommer til kall, hvor mennesker som jobber med misjon har et høyere kall enn de av oss som har vanlige jobber. Men vi har alle viktig rolle. En pastor får kanskje formidlet evangeliets budskap til flere mennesker enn det du kan, men du er i stand til å disippelgjøre og investere i mennesker nær deg på en mer langsiktig måte enn en inspirerende preken kan. Forkynnelse når bredt, mens forhold når dypt. Begge deler er like viktig.

Kallet ditt kommer mest sannsynlig til å endre seg et par ganger i løpet av livet ditt.

5. Kallet ditt er viktigere

På den andre siden er det mange av oss som er kalt inn i misjonsarbeid eller frivillig arbeid som har lett for å tenke at det vi gjør er mer viktig enn andre. Men det tankesettet har en pris. Ofte vil vi nedprioritere vennskap og neglisjere familien vår fordi vi tror jobben vi gjør er viktigere. Vi legger vår identitet i det vi gjør. Men hva hvis alt det tar slutt? Hva hvis noe skjer og du ikke lenger kan gjøre det du elsker? Og hva hvis du mister din familie og dine venner fordi du setter karrieren din foran? La oss ikke glemme at vårt største kall er å elske Gud og elske hverandre.

La oss ikke glemme at vårt største kall er å elske Gud og elske hverandre.

6. Kallet ditt er din verdi

Gud trenger verken deg, dine spesielle ferdigheter eller din arbeidsmoral. Du fyller ikke et stort tomrom som Gud aldri kunne klart å fylle hvis det ikke var for deg. Gud trenger deg ikke, men han vil ha deg. Han frelste oss ikke for å være hans tjenere, men hans sønner og døtre. Det er ikke kallet ditt som gjør at Gud elsker deg. Det er korsets som gjør at han elsker deg. Så tro ikke på løgnen om at du har verdi basert på det du gjør. Du har verdi på grunn av det Jesus har gjort.

kommentarer