Stem! Leder
Din stemme ved stortingsvalget kan være avgjørende.

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen

Vi nærmer oss stortingsvalget og politikere reiser på turné rundt i hele landet for å sanke stemmer.

Meningsmålingene viser bevegelser i partiene og det spekuleres i om hvilke koalisjoner det blir etter valget. Det blir mye ord og ordspill og mange løfter, men det avgjørende er hva som i praksis vil bli utført. Hva med alle småpartiene og hvordan vil stemmene til dem slå ut? Hva med sperregrensen og hva om et parti ikke får plass på Stortinget? Det er mye som er usikkert ved et valg. Politikk handler om innflytelse og makt.

Enkelte politikere profilerer kristne verdier og saker mer enn andre. Det interessante er at nettopp kristne verdier har fått et sterkt fokus hos alle partier i denne valgkampen. Det er bra, men til syvende og sist stemmer vi ikke bare på enkeltpersoner, men på et parti og dets totalpolitikk; saker som berører mange andre vesentlige grunnholdninger.

Vår tro utfordrer oss på saker som er viktige i dette valget.

Hva er avgjørende for ditt partivalg? Hva er kjernesakene for troende? Ingen kan være enig i alt et parti står for. Så spørsmålet blir; hva er viktigst? Er det klima- og miljøspørsmål, flyktning- og asylpolitikken, menneskeverd, familie, helse, sentralisering, eller er det spørsmål om ekteskapslov, abortlov og Israel? Den kristne stemmen er viktig i det politiske landskapet. Vi har et ansvar, og dette valget er viktigere enn noen gang. Vi bør alle bruke vår stemmeseddel.

Det finnes kristne i alle partier og det finnes ulike meninger blant oss kristne om hvilke saker og politiske løsninger som er viktigst. Kristenfolket er ikke en ensartet gruppe. Derfor må vi vise respekt for alle uavhengig av politisk ståsted. Pastorer og ledere har et spesielt ansvar for ikke å forkynne partipolitikk fra talerstolen. Menighetene må ikke bli en arena for partipolitikk, selv om det er naturlig å holde fram Bibelens klare budskap om etikk, menneskeverd og medmenneskelighet. Noen saker er viktigere enn andre for å skape et godt samfunn. Vår tro utfordrer oss på saker som bør være viktigere enn andre ved et valg.

Den kristne stemmen er viktig i det politiske landskapet.

I valgkampens hete og avslutning er det viktig at vi følger Bibelens oppfordring om «å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker» (1 Tim 2,1). Det er vårt ansvar å be for kongen, for alle som sitter på Stortinget og i Regjeringen. Befalingen gjelder for alle uansett partitilhørighet. Det er til og med en grunn til at vi skal be for disse: slik at vi «kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt»
(1 Tim 2,2). Vi er kalt til å velsigne. Det er stor kraft i bønn.

Din stemme er viktig ved valget og kan være avgjørende. Et valg handler om verdier, for det handler om våre liv og vår framtid.

Bruk stemmeretten din. Godt valg.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg