Møbleres din kirke med stolrader? Hovedsak
Jeg drømmer om en kirke hvor vi alle er familie, ikke bekjente.

 

FORFATTER: Alexander Botn, pastor i Hillsong Drammen

Det finnes to ulike måter å møblere en kirke på, den ene måten er i rader, den andre i sirkler. Sistnevnte er uendelig mye bedre enn den første.

Jeg tror det er altfor mange som er blitt vant til å sitte i rader i kirken. Man kommer inn til gudstjeneste, snakker litt generelt om vær og vind til de få man kjenner, fram til møtet begynner. Når gudstjenesten starter, sitter man i rader og ser de andre som er til stede i bakhodet, før man til sist glir ut døren, for så å gjenta prosedyren neste søndag.

Da vil nye mennesker føle de kommer hjem når de kommer inn dørene.

Leve livet sammen

Det er i såfall et helt annet bilde av hva det vil si å tilhøre en kirke enn det man kan lese om i Det nye testamentet. Når vi leser om den første kirken i kapittel to av Apostlenes gjerninger, ser vi en gjeng troende som levde livet sammen på en unik måte. De hadde et såpass sterkt samhold at de var villige til å selge eiendeler for å støtte hverandre. De møtte hverandre daglig både på tempelplassen og i hjemmene. De kikket ikke bare hverandre i nakken i rader, de levde med hverandre i sirkler! Og det står faktisk at det ga dem oppriktig og hjertelig glede.

Når jeg leser denne teksten, maler den opp et nøyaktig bilde av slik jeg ønsker å leve med mine aller nærmeste venner og familie. Mine nærmeste venner og familie kan gå inn og ut av våre dører hjemme uten å ringe på forhånd. De har kjøleskapsrettigheter og kan stjele sokker fra skuffen min om det skulle trenges. De kan til og med føle seg så fri at de kan gå uten sokker og skamløst vise fram hvor lange tær de har.

ALEXANDER BOTN: Trygg framfor kul

Relasjoner

Drømmen er at kirken skal fungere på denne måten – ikke uten sokker, men med en sterk følelse av å være familie og tett på hverandre i relasjoner. Da vil nye mennesker føle de kommer hjem når de kommer inn dørene. Jeg ønsker at kirken skal oppleves slik, og derfor ønsker jeg også å være en slik type pastor som ikke har et profesjonelt og distansert forhold til kirka, men som bygger en kirke der menneskene deler livet.
Når man tar seg selv i å være i en rad framfor i en sirkel, bør man gjøre noe med det!

Å drifte unna Gud begynner alltid på innside.

Oppmuntre

I Hebreerbrevet utfordrer forfatteren oss til å oppmuntre hverandre så lenge det heter «i dag». I rader kan livet, ekteskapet eller økonomien til sidemannen falle fra hverandre uten at man aner noen ting. I sirkler vil man være i livene til hverandre på en slik måte at ingen går gjennom utfordringene alene. En kirke bygget opp av sirkler vil være en mye sterkere kirke enn en i rader.

Det er også naturlig som menneske å drive bort. Jeg drifter unna dietter og treningsprogram helt uten anstrengelse! Å drifte unna Gud begynner alltid på innsiden – i hjertet og i tanker, derfor kreves det at vi må slippe noen inn! Om vi lever kirkelivet i rader kan man drive unna både Gud og kirken uten at noen rundt merker det.

ALEXANDER BOTN: Flau over søndagsmøtet? 

Skru opp temperaturen

En måte å leve livet i sirkler på, er å invitere folk inn i livet sitt utenom søndagen. Kanskje er det på tide å koble seg på en smågruppe eller et team.
Om relasjonene går kalde, kan man være den som skrur opp temperaturen i stedet for å være den som trekker seg unna kirken i mangel på vennskap. Kanskje må man være den som starter opp en gruppe om det ikke finnes noen småfellesskap allerede.

Kanskje er det du selv som kan starte ved å invitere noen hjem på middag eller ut på kaffe.

Om alle de andre virker mest interessert i å leve i rader, er det kanskje du som leser dette som må være den som starter en sirkel med mennesker som lever livet sammen!

ALEXANDER BOTN: Å frata unge gudsopplevelser

 

kommentarer