Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Respekten for vår neste og god folkeskikk bør prege vår kommunikasjon.

 

De fleste av oss har fått lærdommen om god oppførsel og respekt for andre inn med morsmelken. Som etterfølgere av Jesus er måten vi behandler andre på en ekstra viktig og naturlig frukt av et liv som ønsker å likne på hans. For Gud har ethvert menneske en unik verdi, er elsket av ham og inkludert i hans frelsesplan. Det bør reflekteres tydelig i vår måte å omgås mennesker på.

«En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt, 25 så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne» (Tim 2,24–25).

Det er nødvendig å be deler av kristenfolket om å besinne seg.

Våre irriterende naboer, våre motstandere, de som har sviktet oss, de som provoserer oss, er alle dyrebare i Guds øyne. Også de som angriper vår tro, våre menigheter og sårer våre verdier, fortjener å bli møtt med respekt.

Guds rike er annerledesriket, der vi er kalt til å stifte fred, ikke konflikter og uro. Guds ord er så radikalt at det ber oss om å vende det andre kinnet til når vi blir «slått», og ikke svare tilbake med samme mynt. Ordet sier også at hvis vi ikke har kjærlighet, hjelper det ikke hvor rett vi har, hvor nidkjære vi er, eller hvor hardt vi ønsker å kjempe for sannheten. Det har ingen verdi uten kjærlighet.

Vi skulle ønske disse fruktene kunne prege mer av Jesu etterfølgeres kommunikasjon i det offentlige rom. I en tid der vi ikke lenger bare baksnakker og sprer siste nytt i det private rom, men vel så mye via sosiale medier, er det nødvendig å be deler av kristenfolket om å besinne seg i det vi vil kalle et misforstått og feilslått forsøk på å forsvare troen. For i vår iver etter å forsvare det som er rett, ser det ut til at mange av oss, sogar ledere, faller i grøfta og bytter ut både kjærlighet og respekt med ufint språk, respektløs omtale og dårlig folkeskikk. Evangeliet er aldri tjent med at vi benytter uverdig kommunikasjon, arroganse, latterliggjøring og hat-uttrykk i vår kamp for det vi står for.

Godt omdømme var tydeligvis et viktig redskap i evangeliseringen og menighetsveksten.

Vi har ikke kontroll på hva andre gjør mot oss. Men vi for vår del bør ha en holdning av å «bli godt likt av folket». I Apostlenes Gjerninger omtales apostlene som mennesker som ble godt likt av folk flest. I neste setning står det: «Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» Godt omdømme var tydeligvis et viktig redskap i evangeliseringen og menighetsveksten!

Ordspråkene 22,1 skriver at «Et godt navn er bedre enn stor rikdom; velvilje er bedre enn sølv og gull».

Endeløse og ufine Facebook-diskusjoner med personangrep, skittkasting og arrogante karakteristikker av hverandre, hindrer evangeliets omdømme, og skader Guds menighet.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg