Er det mulig? Disippel

SKREVET AV: JOSTEIN KROGEDAL, LEADPASTOR HILLSONG NORWAY

Kan kirken påvirke, eller er den en minoritet? Kan kirken bli et samlende sentrum i Norge igjen? Er kraften og relevansen forsvunnet eller gått i dvale?

Slike spørsmål stiller mange seg i disse tider da det er mangel på kirkevekst generelt og teologisk urolig på mange plan.

 

Gud er den samme

Etter å ha vært på Hillsong Conference i Sydney og i London nå sist uke må jeg si at jeg er optimistisk. Ikke bare for at mange mennesker samles, men hvilke mennesker og deres innstilling til nettopp kirke.

Mange mennesker bruker tusenvis av kroner på å reise og fylle arenaer med tilbedelse og kristen forkynnelse. Her hjemme er ord som kristne, verdier, og Jesus i det siste kommet på dagsorden igjen, blant annet blant politikere og i forkant av valget. Hva er det som skjer og kan skje fremover?

1. Gud er den samme!
2. Trosfolket er ikke døde!
3. Motstanderen er den samme!

Så hvordan ta disse gryende signalene til et nivå som skaper nasjonal påvirkning? Som forandrer liv og engasjerer titusener av mennesker?

Er visjonen din utgått på dato? Eller har den fornyet seg?

Utgått på dato?

Ed Stetzer er president i organsisajonen LifeWay Research og LifeWay’s Missiologist. Han poengterer i en artikkel at ledere i alle samfunnslag nå trekker seg, pensjonerer seg og sjelden greier å fascilitere vekst og multiplisere det de har skapt. Alt har en utløpsdato, også ledere og pastorer.  Ingen ting varer evig Spørsmålet er da om visjonen din er utgått på dato? Eller har den fornyet seg?

Utløpsdatoen for våre tjenester er ikke alltid bestemt av vår helse eller alder. I stedet er det ofte bestemt av vår visjon. Hvis visjonen din er utløpt, må du gå ut av din ledende rolle. Er din visjon fortsatt like levende og brennende? Er den lidenskapelig eller er den bare en blåkopi av tider som har vært?

Les også: Intro blir Hillsong Norway

Visjon eller frykt?

Jeg kjenner folk godt oppi årene som stadig har en frisk visjon og lar seg fornye inn i en ny tid.  La oss stille oss spørsmålet: Leder vi med utgangspunkt i vår visjon eller ut ifra frykt?

Gary Clark, pastor i Hillsong London hadde en visjon i sitt hjerte om å fylle O2 Arena i London. Nå gjør vi det hvert år under Hillsong-konferansen, og det bare vokser. Han begynte med å banke på dører i London for å snakke med folk og invitere dem til kirken. I dag har Hillsong London mange lokasjoner over hele London, og samler tusener til gudstjeneste hver søndag.

Hver tidsepoke i våre liv er forskjellige. I 20-årene lærer vi. Vi erfarer, vi ser og får forbilder. Når vi blir 30, begynner fasen med å praktisere. Vi går fra visjon til handling. I 40-årene er vi produsenter og er på sporet av hva vi skal gjøre og hvem vi gjør det med. Når vi er i 50-årene leder vi bra, og trenger ikke stresse fordi vi vet hvem vi er og hva Gud har kalt oss til. I 60-årene er tiden inne for å gi det videre og vi ser etter dem som kan ta over. Når vi er 70 har vi skapt et rykte, og vi kan være mentorer for generasjonene som kommer.

La oss ta tilbake troen på at det umulige er mulig.

Disippeltrening

Jeg er ikke i tvil i mitt hjerte om at enhver av oss som har fått Guds Ånd på innsiden og elsker Jesus og Hans kirke også har et ansvar som kalles å gjøre disipler. Vi kan også kalle det ledertrening. Det vil si at generasjonene som kommer etter oss blir mer effektive når det gjelder å gjøre Guds rike synlig gjennom kirken til alle sfærer av livet!

La oss ta tilbake troen på at det umulige er mulig. Tydelige visjoner i hjem og kirker. De tusen norske som akkurat nå har vært i London har sett noe. Hva ser du for fremtiden?

kommentarer