Jubler over flere gutter på bibelskole Kristenliv

TEKST OG FOTO: MARKUS PLEMENTAS 

 

På bibleskole Gå ut senteret (GUS) har det alltid vært et større antall jenter blant studentene. Men med søkermassen for det kommende skoleåret ser det ut til at skolen får den høyeste andelen gutter på minst 20 år.

Sannsynligvis ligger mye av årsaken i selve tilbudet vårt.

Det er nå 10 gutter som er klare for skolestart 18. august, i et kull på til sammen 35 studenter. Kun tre ganger tidligere de siste 20 årene har det gått flere gutter på Gå Ut Senteret, men da har det totale studenttallet også vært større.

– Sannsynligvis ligger mye av årsaken i selve tilbudet vårt. I løpet av det siste året har vi spesielt hatt fokus på hvordan vi kan legge til rette for gutter på Gå Ut Senteret, forteller rektor Ørjan Tinnen.

LES OGSÅ: Etter Bibelskolen

Færre studenter

Til sammenligning var gutteandelen i skoleåret 2015/2016 bare tre gutter, mens fjordårskullet hadde 6 gutter av til sammen 42 studenter. Det betyr at det også ser ut til å bli en nedgang i antall studenter i år. Likevel er rektoren fornøyd.

– Vi ligger an til dobbelt så mange gutter og god økning på «Faith in action», som har vært hovedfokuset vårt dette året. I fjor hadde vi en veldig stor økning fra 17 studenter året før, sier Tinnen.

Linja «Faith in action» legger opp til at det skal kunne være et år for dem som allerede har begynt å studere eller har jobbet noen år, og som ønsker et avbrekk for å sette ny retning og finne ut av egne nådegaver, utrustning og videre tjeneste.

LES OGSÅ: Bibelskole i beste sendetid

– Attraktiv for norske ungdommer

Linjen «Faith in action» har nå 9 studenter som starter i august, alle av dem er norske.

– Det er et viktig fokus for oss å gjøre «Faith in action» attraktiv for norske ungdommer, og det ser det ut til at vi er på vei til å få til. Det har aldri gått flere nordmenn på Faith in action. Dette er viktig for å etablere Faith in action som et økonomisk bærekraftig linjetilbud. Hittil har linja kun bidratt til underskudd for skolen, sier Tinnen.

Andre faktorer som kan ha bidratt til å gi et høyere antall gutter blant søkerne i år kan ifølge rektoren være både at Salem menighet i Trondheim, som er der skolen holder til, har en høy andel gutter, at skolen har fått to nye mannlige lærere og at skolen har satset på å tilrettelegge praksisplasser som er attraktive for gutter.

Det er et viktig fokus for oss å gjøre «Faith in action» attraktiv for norske ungdommer.

Byskole

Gå ut senteret flyttet fra Hurdal til Trondheim i 2015 etter år med lav oppslutning og vanskelig økonomi.

Bibelskolen har nå et lokalt eierskap ved at Salem menighet eier 60 prosent av skolen, mens Normisjon eier 40 prosent.

– Det oppleves som veldig positivt at studentene får være del av et menighetsliv og studentmiljøet samt flergenerasjonsfelleskapet i Salem menighet. Tilknytningen oppleves som viktig både for studentene og oss som jobber her, sier Tinnen. KPK

 

kommentarer