Vår selvfølelse Leder
Kristne har ingenting å skamme seg over.

 

Tekst: Sigmund Kristoffersen

Sommer er stevnetid for meg og jeg har fått være med på flere stevner med mange høydepunkter. Stevner med ulikt fokus som er lagt til rette for ulike målgrupper. Det er alltid inspirerende og hyggelig å treffe mange mennesker fra ulike steder i landet. Det er verdifullt.

Jeg har fått lyttet til mye flott forkynnelse. Jesusfokusert forkynnelse som er praktisk og aktuell undervisning for hverdagen. Det som har brent seg fast i mitt sinn etter alle disse stevnene er ordet frimodighet. Som kristne må vi ta tilbake selvfølelsen og våge å stå som Daniel.

Vi må ikke være fryktstyrt.

Øystein Gjerme fikk jeg gleden av å høre både på De frie evangeliske forsamlinger sitt stevne på Solstrand og på sommerstevne på Hedmarktoppen. Han hadde et profetisk budskap til kristenheten i Norge om å ta selvfølelsen tilbake og våge å stå for noe. Vi kristne utfordres mer og mer og vi er utsatt for trykk og presses på alle områder i samfunnet hvor de sekulære kreftene vinner stadig nytt terreng.

Jeg tror at Gjerme traff spikeren på hodet med sitt tidsaktuelle budskap. Vi må ikke være fryktstyrt, men trosstyrt. Vi har ingenting å skamme oss for. Som kristne er vi annerledes og lever for en hensikt. Vi står for noe positivt, og evangeliet er det beste budskap vi kan gi til alle og enhver.

Vi skal ha en frimodig tro på Jesus Kristus og ikke fjerne oss fra folket. Vi kristne skal ikke ut av verden, men være i verden. Vi er i verden, men ikke av verden. Vi må være tilstede der folket er og være frimodige kristne. Det er ikke farlig så lenge vi er grunnfestet og relasjonen til Jesus er på plass.

I verden, men ikke AV verden.

Jeg tror evangelisering først og fremst handler om å se den enkelte. Mennesker som vi allerede kjenner og har en naturlig kontakt med. Når vi ber og er bevisste vårt oppdrag vil det på ett eller annet tidspunkt skapes muligheter for å dele troen vår.

Som kristne må vi være der folket er, være bevisste og frimodige og benytte alle våre kontaktflater, både i sosiale medier og i nabolaget, blant venner og familie, i idrettsmiljøene og ikke minst på arbeidsplassen eller på skolen.

Vi trenger en ny generasjon som reiser seg. Bevisste troende som er I verden, men ikke AV verden, og som ikke lar seg definere av vår samtids kultur. Jesus sa tydelig at han er veien, sannheten og livet. La oss stå opp som frimodige kristne og gjøre Jesus synlig på enhver plass hvor vi er.

Fortsatt god sommer.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg