LEV bibelskole flytter til Kristiansand Disippel
Hillsong og Frie venner driver skolen som forlater Drammen

 

Fra høsten 2017 flytter LEV Bibelskole til Kristiansand.

Ønsker flere elever

Etter to år i Drammen, i et fint samarbeid med Intro og menigheten Elvebyen Familiekirke, blir det fra skolestart i høst flytting til Sørlandet.

Hovedbegrunnelsen for flyttingen er behovet for et større elevgrunnlag, noe man tenker finnes på Sørlandet.

Godkjent skole

LEV Bibelskole flytter inn i Q42, det store nybygget til Filadelfia i Kristiansand. Her kommer de til å være i samlokalisering med en avdeling av Menighetsbibelskolen i Sandefjord (MBS), som er en NOKUT-godkjent fagskole.

Avdelingen drives i tett samarbeid med Filadelfia Kristiansand og er dermed nært knyttet til miljøet i menigheten.

 

kommentarer