Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Når det stormer rundt de kristne verdiene, er tiden inne for å rette ryggen.

 

Det er lett å bli veik. Når våre synspunkter, vår tro og våre verdier ikke er politisk korrekte i et sekularisert og moderne samfunn, er det fristende å kompromisse.

Når medier og samfunnssynsere anklager oss for å være fordømmende, iskalde og intolerante, fordi de ikke ser, eller ikke vil se, hjertet og ærefrykten for Gud som ligger bak, luter vi raskt ryggen, ser ned og ber om unnskyld-
ning for det vi tror på.

Har vi kapitulert, eller er det tid for å hente fram stoltheten igjen? Ikke den arrogante, men den ydmykt takknemlige anerkjennelsen av både hvilken skatt evangeliet i virkeligheten er, og hvor mye helse, frihet, sunnhet, tilfredstillelse og legedom det finnes i dette budskapet til mennesker rundt oss i dag?

Har vi kapitulert, eller er det tid for å hente fram stoltheten igjen?

Ærefrykten for Gud og hans talte Ord som er sant til alle tider, i ydmyk erkjennelse over at jeg ser stykkevis, mens Gud har oversikten, er allmektig, grenseløs og stor, må få en renessanse iblant oss. Sammen med et kristenfolk som løfter hodet, retter ryggen og viser stolthet overfor ham vi tror på.

«Kristne må få tilbake selvfølelsen. Vi skal være stolte over at vi får være med på å hjelpe mennesker tilbake på rett kurs i livet», sa Øystein Gjerme i en tale på sommerstevnet på Hedmarktoppen nylig. Vi istemmer!

Vi lever i en verden der Bibelens retningslinjer, som vil mennesker det beste og beskytte dem fra ødeleggende synd, latterliggjøres. Selv om vi lever i denne verden, trenger vi ikke å bli preget av den i vår livsstil. Troen behøver ikke ta farge av våre omgivelser.

La oss reise oss og være stolte. Selv om samfunnet har vanskelig for å få fram hjertespråket hos annerledesfolket, går vi frimodig fram, fordi vi vet at han som bor i oss er sterkere enn han som er i verden.

En sannhet går ikke ut på dato.

Norske kristne utgjør en svært viktig del av det samfunnsbyggende arbeidet i Norge. Store grupper barn, unge, voksne og eldre kristne utøver samfunnsbyggende aktiviteter i Norge blant annet gjennom forebyggende arbeid for barn og unge, omsorgsarbeid rettet mot asylsøkere, rusmisbrukere og eldre. Mange troende er også engasjert på lokalplan i politikk og frivillig arbeid. Musikk, sang, kunst og kreativitet er også blant områdene vi har fokus på.

Det har alltid vært krevende for den kristne kirken å formidle den betingelsesløse, guddommelige kjærligheten evangeliet beskriver til absolutt alle mennesker, og samtidig utvise tydelighet i forhold til Guds ord og Guds vilje. Går det an å elske betingelsesløst og samtidig være lys og salt i møte med holdninger, livsstil og seksualitet som er på tvers av Guds ord?

En sannhet går ikke ut på dato. Og særlig ikke Guds talte ord. Løft hodet! Rett ryggen!

 

kommentarer


Anbefalte innlegg