Oppgjør med passivitet Kristenliv
– Nå er det er ikke tid for passivitet og likegyldighet. Det tid for å komme ned fra tribunene og delta i det Herren gjør, for Herren kommer snart.

 

Tekst og foto: Marit Joys Wigart

Det forkynte misjonæren Halvard Hasseløy da han talte under åpningsmøtet under Evangeliesenterets landsstevne på Østerbo søndag kveld. Møtesalen på Østerbo var nesten fullsatt allerede på sommerstevnets første møte, hvor flere tusen mennesker er ventet i løpet av uken.

ØSTERBO: Jan Hanvold talte

Herren kommer snart

Hasseløy forkynte ut fra Johannes Åpenbaring om Jesu komme. Han minnet om at vi lever i høyprofetiske dager og at Herren kan komme når som helst.

– Du vet Bibelen er en profetisk bok. Den taler om det som skal skje. Profetene i det gamle testamentet talte også om det som skulle skje, og alt skjedde bokstavelig som de hadde sagt. Så du kan stole på det som står her. Og Jesus kommer, for det står det i boka, sa Hasseløy og løftet Bibelen opp i været.

Gud vil ikke at du skal leve livet ditt solo.

Svar ja til kallet

Han nødet Guds forsamling til å ikke være passive eller likegyldige i den tiden vi lever i, men til å overgi seg i tjeneste for Herren og gjøre det Han kaller til.

– Guds duett er i ferd med å synge i nasjonene. Hva er Guds duett? Jo, det er Guds Ånd og Jesu Kristi brud. Gud vil ikke at du skal leve livet ditt solo, men at du skal få komme med i en duettsang, der du lever og tjener sammen med Ham, sa Hasseløy.

Han minnet om at Guds menighet er Jesu brud, elsket og verdifull for Ham.

BRUMLEBASS TIL TJENESTE: I vårt portrett av Halvard Hasseløy er han uvanlig personlig. 

– Og Gud har talt til meg om at Han vil bruke deg i tiden som kommer. Han har planer for deg, som bare du kan oppfylle. Derfor er det så viktig at du sier ja til den planen Gud har for livet ditt, sa Hasseløy.

Han understreket at uten Lise og Ludvig Karlsens ja til Guds kall hadde det ikke fantes noe Evangeliesenter i dag, og uten dagens ledelse i senteret hadde det ikke lenger vært noe Evangeliesenter.

– Så mønstre deg i rekkene og kom inn i Herrens plan for livet ditt, sa Hasseløy, som inviterte forsamlingen fram til å bli salvet på ny med Den Hellige Ånds salvelse.

Hundrevis responderte og søkte fram i ettermøtet, hvor de fikk motta forbønn.

Vi arrangerte en fire dagers bønn- og lovsangkonferanse i forkant.

Senteret fyller 34 år

Denne måneden fyller Evangeliesenteret 34 år. Gjennom disse årene har flere tusen mennesker fått erfare både rusfrihet og frelse. Mange av dem jobber i dag i Evangeliesenteret og hjelper nye mennesker til rusfrihet og et forvandlet liv.

Under årets landsstevne på Østerbo ventes mellom 8000-10 000 tusen gjester. I tillegg til møtene i Østerbohallen, arrangeres det daglige bønnemøter, barnemøter og ungdomsmøter.

Foruten Evangeliesenterets egne forkynnere har Evangeliesenteret invitert talere som Dennis Greenidge, Håkon Fagervik, Johannes Amritzer, Jørn Strand og Ingar Jensen. Onsdag arrangeres det politisk debatt, ledet av Bjørn Gjellum, redaktør for Ennå er det håp. De inviterte er Sylvia Listhaug (FrP), Knut Arild Hareide (KrF), Tone Wilhelmsen (H), Anne Beate Christiansen Tvinnereim (S) og Martin Kolberg (Ap).

LEDER: Se til Østerbo, pinsevenner!

– Vi har stor forventning til årets stevne, sier daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen.

– Vi arrangerte en fire dagers bønn- og lovsangkonferanse i forkant av Landsstevnet i år, der vi blant annet har vært i bønn for Landsstevnet. Vi har hatt noen herlige dager og gleder oss til fortsettelsen. Vi forventer at Gud skal gjøre store ting, sier han.

 

kommentarer