Pinsevenn savner Ånd på pinsestevne Hovedsak
Torbjørn (68) velger Oase isteden.

 

Foto: Thomas Leikvoll og Helge Brunstad

Under kveldens tale onsdag under Oase understreket daglig leder i Oase Asbjørn Simonnes viktigheten av å bruke personlig tid med å møte Gud gjennom Bibelen.

Der radikal fornyelse skal mottas på en kraftfull, men sunn måte må fundamentet være på plass, mener han.

– Nåden er fundamentet og alt må ha utspring i nåden. Jesus er kilden og frihet til glede ligger i Jesus.

Han snakket også om vekkelse i hjem og naboskap, en kjærlighetsvekkelse. Gud må være i sentrum for at det skal bli vekkelse.

– Vi mennesker må være stille og vente på ledelse av Det Hellige Ånd. På dette må vi våge handle.

Simonnes er frenetisk og kompromissløs når det kommer til å åpne for åndelige erfaringer på Oase. Dette har han måttet tåle mye kritikk for i både kristen og sekulær media. Likevel opplever Simonnes at dette er stevnets mandat og kall, det er en arv de ikke kan gå vekk fra. Les mer om dette i Korsets Seiers personlige intervju med Oase-lederen.

PORTRETTET: Asbjørn Simonnes

Pinsevenn på Oase

Stevnedeltager og pinsevenn Torbjørn (68) fra Stord slapper av på en benk i forkant av møtet. På grunn av det sterke åndsfokuset velger han oase fremfor klassiske pinsestevner.

– Jeg var akkurat på pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen. Jeg synes de godt kunne vært litt friere, selv om det er struktur på Oase også. Uansett er det mer tungetale og nådegaver her generelt. Jeg er jo en gammel pinsevenn, så jeg savner det litt spontane, sier han og humrer godt med hele kroppen.

– Har lutheranerne tatt igjen pinsevennene, mener du? 

– Ja.

– Så tydelig? 

– Ja.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

FORNYET: Stevnefotograf på fjerde året, Helge Brunstad, beskriver Oases egenart som et luthersk-karismatisk vannhull.

I et telt der Knut Tveitereid (les portrettet av han neste uke) er i ferd med å sluttføre et seminar møter vi stevnefotograf Helge Brunstad (bilde).

Han har et annet perspektiv enn Torbjørn ansatt som daglig leder i Sunde menighet innen Den norske kirke i lang tid. Nylig tok han over den eneste kristne bokhandelen i Stavanger-området. Den heter nå Bibelbutikken.

– Det var en ren lydighetshandling, forteller Helge

Han berømmer Oase for dette fokuset. Vi kan lytte til Gud og våge å handle på det, noe Helge har gjort selv det siste året.

– Vi trenger alle dette fokuset, at folk skal få møte Gud og det herlige kristne fellesskapet som finnes her.

For bokhandleren er Oase et naturlig steg videre fra Navigatørene der han var aktiv tidligere.

– Jeg ønsker at det sommerstevne jeg velger skal gi fornyelse og et «push» til å leve som en kristen som tar troen på alvor i hverdagen.

Det jeg møter her på Oase er brennende, levende kristne som tar troen sin på alvor

Oppgitt over kritikk

Fjorårets hardtslående kritikk media og biskop har Helge fått med seg.

– Hvis du ikke skal tørre å bli utfordret eller skåner hverandre fra å bli utfordret, hva blir vi da? Da blir du bare sidrompa.

I følge Helge er ikke Oase for kristne som vil leve eller tenke slik de alltid har gjort.

– Da har du ikke noe her å gjøre. Men hvis du tenker at du har forstått stykkevis og delt, og har mye å lære. Da vil du få mye ut av Oase. Jeg tror ikke vi skal være redde for utfordrende, og kanskje fremmed, undervisning. Det er vår oppgave uansett å skille, ikke boikotte. Det jeg møter her på Oase er brennende, levende kristne som tar troen sin på alvor, er det beste tegnet på at dette er godt sted å være, sier han og føyer til:

– Kanskje de tar feil på noe – alle gjør jo det, men det er underordnet.

REPORTASJE: Har lutheranerne blitt mer karismatiske enn pinsevenner?

Må stå i det

Slik svarer Asbjørn Simonnes i portrettet med Korsets Seier om denne tøffe kritikken. Les hele som abonnent:

– Siden vi startet i Oase i 1980 har vår rolle vært å bringe inn karismatisk forkynnelse. Vi har nok evangelikale bevegelser. Det er ikke Oases rolle. Vi må forkynne dette særtrekket. Det er vårt kall!

Simonnes nevner i fleng: Bønn for syke, tungetale, profeti. Det må læres, utvikles og brukes. 

–  Jeg er en teolog. Jeg er veldig opptatt av at forkynnelsen testes mot Guds ord. Og våger vi å utøve Guds ord, vil vi få høre at vi er svermeriske eller fanatiske.

– Når skal man ta kritikken til etterretning?

– Som sagt, så er jeg opptatt av Guds ord. Hvis kritikeren peker på alt annet og ikke forholder seg til Bibelen, reduserer man kristenlivet til noe mer humanistisk eller mer ortodoks i den forstand på den måten man ikke lenger tydelig åpne for Den Hellige Ånds virke. 

 

 

kommentarer