«Kristne i Norge må få tilbake selvfølelsen» Disippel
Øystein Gjerme talte på Hedmarktoppen søndag kveld.

 

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen
Foto: Arkiv

På hvert sommerstevne på Hedmarktoppen er en gudstjeneste forbeholdt Evangeliesenteret. I år var det beboere fra Varna og Fjordtun Evangeliesenter som delte sang og vitnesbyrd. De mange historiene om mennesker som har gått fra et liv med rus til et liv med Jesus i sentrum, preget gudstjenesten.

Øystein Gjerme holdt kveldens tale i Hedmarkhallen. Han talte om at kristne skal være i verden, men ikke av den. Han snakket om at kristne i Norge trenger å få tilbake sin selvfølelse.

– Vi trenger å rette oss opp i ryggen og si stolt at vi tror på Jesus. Vi skal være stolt over at vi får være med på å hjelpe mennesker tilbake på rett kurs i livet, sa han.

Selv om jeg bor i Babylon, skal ikke Babylon bo i meg

En hjertelinje

Gjerme tok utgangspunkt i Bibelteksten om Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Kong Nebukadnesar ville gi dem en ny identitet, der de måtte lære seg et nytt verdensbilde, et nytt språk, en ny kultur og en ny religion.

Selv om kongen ville utslette deres rette identitet, bestemte Daniel seg for hvor linjen skulle gå for ham.

–Daniel bestemte seg for at selv om jeg bor i Babylon, skal ikke Babylon bo i meg.

ÅPNINGSMØTE MED SVARTDAHL: Problemet med «Selfie-trenden»

Den krevende grensen

Daniel trakk linjen ved maten. Han trakk en hjertelinje, og rundt i landet er det også ungdommer som trekker slike linjer.

– De spiller i korps, er med på fotballaget og i vennegjengen, men de kjenner også hvor linjen går, sa Gjerme, før han ba frelsesbønn og mennesker kom fram til forbønn.

 

kommentarer