Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Det er intet mindre enn en ny identitet vi ikler oss når vi gir Jesus våre hjerter og råderetten over våre liv.

 

I en lokal pinsemenighet på sørvestlandet delte en ung jente sitt gripende og sterke vitnesbyrd med forsamlingen sist søndag: «Jeg byttet ut selvskading med bønn og Jesus byttet ut selvforakt med kjærlighet.» Hun delte en ærlig og usminket historie om en Jesus som maktet å forandre alt og skape en ny identitet og en ny framtid å bygge livet på.

Heldigvis er det ikke mangel på slike og liknende historier i våre kirker og menigheter rundt i Norges byer og bygder. Over hele landet står unge og eldre mennesker fram som levende bevis for Guds forvandlende makt. Han griper fortsatt inn i menneskers liv og fører oss fra mørke til lys.

Vi er tilgitt og fri til å være oss selv og den Gud har skapt oss til å være.

Det er intet mindre enn en ny identitet vi ikler oss når vi gir Jesus våre hjerter og råderetten over våre liv. Det gir uante muligheter for å leve sunne, frie, meningsfulle og bærekraftige liv.

Når Bibelen sier at det gamle er borte og alt er blitt nytt, er det en sannhet som uansett bakgrunn, erfaring og bagasje, gir oss et nytt fundament å bygge framtiden på. Mange av oss trekker med oss fortid og dårlige erfaringer inn i det nye livet, og nekter å tro fullt ut at vi kan begynne på nytt. Kanskje flere enn vi tror blant oss trenger å komme ut i full visshet om at det gamle er forbi.

2 Kor 5,17 sier: «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.»

Vi er Guds elskede barn. Det som definerte oss før har ingen makt over oss lenger. Vi er nye skapninger, ikke slaver under frykt og menneskefrykt. Vi er tilgitt og fri til å være oss selv og den Gud har skapt oss til å være.

Ny identitet gir nytt perspektiv på hvem jeg er og hva jeg kan gjøre.

I meg selv har jeg begrensede muligheter. I Kristus er alt mulig!

Du er ikke diskvalifisert på grunn av feilgrep.

«For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg», heter det i Gal 2,20.

Det er vårt valg om vi vil henge ved det gamle, eller om vi tar skrittet fullt ut og lever ut fra det nye utgangspunktet Jesus har gitt oss.

Du er ikke diskvalifisert på grunn av feilgrep, mislykkethet eller hva livet enn har gjort med deg. Vi forkaster ikke Guds nåde, men griper den og lar den skape plattform for en ny identitet der vi lever annerledes, fordi det gamle er borte.
Det finnes et før og et etter ditt møte med Jesus.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg