Norsk bibelsalg stagnerer Disippel
Det Norske Bibelselskap så ingen økning i bibelsalget i jubileumsåret 2016. – Dette ser vi på som et rødt flagg, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen.

 

Skrevet av Ingunn Marie Ruud. 

Bibelselskap i mange land så et plutselig oppsving i Bibel-distribusjon i 2016, ifølge en ny rapport fra United Bible Societies (UBS). I Det Norske bibelselskap har distribusjonen derimot stått på stedet hvil. Det bekymrer generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen.

– Vi solgte omtrent akkurat like mange bibler i 2016 som i 2015. Dette ser vi på som et rødt flagg både for Bibelselskapet, men ikke minst for alle kirkesamfunn og kristne organisasjoner, sier hun.

Bibelselskapet hadde en oppgang i bibelsalget etter den nye oversettelsen kom i 2011, men opplever nå at salget har stagnert uten en betydelig oppgang.

– De to siste årene før 2011 distribuerte vi i overkant av 50.000. Nå har vi stabilisert oss på i underkant av 60 000, der vi har ligget de to siste årene, sier Mongstad-Kvammen.

I fjor feiret Bibelselskapet 200 årsjubileum med flere store kampanjer.

–  I vårt jubileumsår hadde vi jo svært stor oppmerksomhet om Bibelen i media, i sosiale medier, i lokalsamfunn og på offentlig transport i Oslo. Men det har ikke gitt utslag i bibelsalget, sier Mongstad-Kvammen (bildet under).

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Ingen økning i norsk bibelsalg

400 millioner eksemplarer

UBS Scripture Distribution Report 2016 forteller at verdens bibelselskaper for tredje år på rad har distribuert mer enn 400 millioner eksemplarer av Skriften over hele verden – inkludert mer enn 34 millioner bibler.

– Det Norske Bibelselskap er den tredje største bidragsyteren til det globale bibelarbeidet gjennom United Bible Societies. Det er ikke et ubetydelig antall av de 400 millioner bibeldeler som er distribuert globalt som norske givere står bak, sier Mongstad-Kvammen som utrykker stor takknemlighet til de norske giverne.

Rapporten forteller at den samlede 2016-summen – nesten 401,4 millioner – inkluderer bibler, testamenter, evangelier og mindre eksemplarer av Skriften. Den er litt lavere enn 2015, men er oppe i 2010-totalen.

Tallene er utarbeidet fra årlige distribusjonstall rapportert av bibelselskaper rundt om i verden, og inkluderer lokale salg og eksport av Skrift-materiale.

Mange har akseptert Kristus.

Økning i ikke-trykte bibler

Fordelingen av ikke-trykte bibler som digitale nedlastinger, CDer og DVDer har mer enn doblet seg over hele verden i 2016.

– UBS er helt i front med tanke på digital utvikling, og vi ser dette som strategisk viktig, sier Mongstad-Kvammen.

Mer enn 3 millioner ikke-trykte bibler ble distribuert i 2016, opp fra under 1,3 millioner i 2015. Det har vært en enda skarpere økning siden 2010, da UBS distribuerte mindre enn 200 000 ikke-trykte bibler på et år.

– Om lag 45 prosent av verdens befolkning har tilgang til internett, og kostnaden for Bibelen digitalt er langt lavere enn for den tradisjonelle boka. Dermed er det her et stort potensial for at mennesker som tidligere ikke har hatt råd til en bibel, nå får det, sier Mongstad-Kvammen.

Øverst på distribusjonslisten til den ikke-trykte Bibelen er Brasil, hvor UBS Bible App ble lansert i august 2015. Mer enn 1,5 millioner bibler ble gjort tilgjengelig gjennom den i 2016.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Ingen økning i norsk bibelsalg

STOR DIGITAL ØKNING: Antallet ikke-tykte bibler som ble distribuert av verdens bibelselskaper økte betraktelig i 2016. ILLUSTRASJONSFOTO: KPK

Dobling, femdobling og åttedobling

Flere bibelselskap i verden har sett en kraftig økning i bibeldistribusjon fra 2015 til 2016.

Det iranske bibelselskapet har distribuert en million ikke-trykte bibler og en halv million ikke-trykte nye testamenter, og eksportert 7.500 bibler og 9 400 nye testamenter. Det er dobbelt av det de distribuerte i 2015.

– Tallet på en million bibler er et svært konservativt estimat. Virkeligheten er en mye større innvirkning. Vi bruker flere plattformer for å distribuere lyd og digitale versjoner av dagens persiske bibel i mange former og formater, sier Nahid Sepehrifard, som leder teamet i Iran.

Det palestinske bibelselskapet distribuerte fem ganger så mange nye testamenter i 2016, sammenlignet med 2015 og i Bangladesh distribuerte bibelselskapet mer enn åtte ganger så mange nye testamenter som året før.

– Gjennom disse Skriftene har mange liv blitt forvandlet, og mange har akseptert Kristus. Kirkens fremmøte er økt, barn har et godt åndelig grunnlag, og familieforholdene styrkes, sier en talsmann for bibelselskapet i Bangladesh.

Også på Cuba, i Tyskland og i USA har bibeldistribusjonen økt kraftig.

For oss som ønsker at flere skal lese i Bibelen, er dette kjempeviktig å finne ut.

Forsker på bibelbruk

Det Norske Bibelselskap har inngått et samarbeid med institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) for å finne ut mer om nordmenns bibelbruk. En kartlegging av hva man vet om bibelvanene i Norge er alt gjennomført.

– Vi inngikk samarbeid med KIFO fordi vi ikke vet nok om nordmenns bibelbruksvaner og hva som motiverer og hva som hindrer folk i å lese/høre Bibelen, sier Mongstad-Kvammen.

Rapporten sier, ifølge generalsekretæren, mest om hvem som leser i Bibelen, hvor de bor, utdanningsnivå, forhold til kristen tro osv.

– Vi fortsetter samarbeidet med KIFO. I høst begynner de en kvalitativ studie av ungdom og bibelbruk. Da skal de se nærmere på hva det er som motiverer til å lese bibelen, og hva som oppleves som hindringer. For oss som ønsker at flere skal lese i Bibelen, er dette kjempeviktig å finne ut. KPK

 

kommentarer