«Kristengrilling» blir bok Samfunn
Lunde forlag AS etablerer derfor eget forlag for trosforsvar. 
– Vi ser en etterspørsel etter apologetiske ressurser, sier generalsekretær i Laget som er med på etableringen.

 

Et eget forlag for apologetisk litteratur, Veritas forlag, etableres nå under Lunde forlag AS. – Vi ser en etterspørsel etter apologetiske ressurser, sier generalsekretær i Laget som er med på etableringen.

Sammen med Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen etablerer Lunde Forlag AS et eget underforlag for apologetiske ressurser kalt Veritas forlag. Også NLM ung og Acta vil bidra med aktiv interesse, skriver Lunde Forlag i en pressemelding.

– Målet er å utgi apologetisk litteratur på Lausanne-grunn, og i oppstarten vil dette utgjøre minst to utgivelser årlig – herunder både egenprodusert og oversatt litteratur, skriver Lunde Forlag videre.

LES MER: – Forfølgelse av kristne er vanskelig å forstå

Forlagssjef Tom Teien oppfordrer alle som ønsker å utgi litteratur de vurderer vil falle innunder Veritas-profilen å ta kontakt med Lunde forlag.

Første utgivelse, boken «Grill en kristen – svar på 20 vanskelige spørsmål», skjer i regi av Laget og NLM ung. Lagets generalsekretær, Karl-Johan Kjøde, mener det er en apologetisk oppvåkning på gang i Norge.

– Vi ser en interesse og etterspørsel etter apologetiske ressurser som har vokst betydelig de siste årene. En stadig voksende Veritaskonferanse, flere skepsisuker, utgivelser på ulike forlag og aktive samfunnsdebattanter er et tydelig vitnesbyrd om det, sier han.

Konseptet har vist seg å være veldig populært.

Grill en kristen

I Grill en kristen-boken, som tidligere lagsarbeider Ingvild Hellenes er redaktør for, svarer 20 ulike personer på vanskelige problemstillinger knyttet til kristen tro.

Spørsmålene er inspirert av «Grill en kristen», et konsept som er utarbeidet i regi av Laget, der et panel svarer på spørsmål fra en samling elever eller studenter.

– Konseptet har vist seg å være veldig populært, både for kristne ungdommer som ønsker å vise mer av sin tro til sine medelever, og for de mange som er nysgjerrige på kristen tro, skriver Kommunikasjonsleder i Laget Helene Fagervik i en pressemelding.

Hun mener boka også vil være en god ressurs for å gjennomføre et Grill en Kristen-panel på skoler og studiesteder.

Laget vil lansere og promotere Grill en kristen aktivt med egne seminarer på Skjærgårds og UL i sommer.

Hedningssamfunnet, Rød Ungdom og Humanistisk ungdom: Ja til kristne skolelag

Veritaskonferansen

Hver høst arrangeres også Veritaskonferansen på Bibelskolen i Grimstad i samarbeid med Laget og NLA Høgskolen.

Kjøde forteller at det nye forlaget vil knyttes opp til konferansen som i år arrangeres den 21.-22. oktober.

– Konseptene utvikles med tanke på å kunne styrke hverandre. Laget er dessuten en gjennomgående pådriver, sammen med andre.

Laget har nylig også lansert en egen nettside, skepsisuka.no, for sine apologetiske skepsisuker på skoler og universiteter.

– Vi etablerer en nettside fordi det i lengre tid har vært etterlyst en god ressurs som kan gjøre det enklere for både så og store lokallag å arrangere Skepsisuke. Dette blir en nasjonal side som er utarbeidet i samarbeid med blant andre Trondheim kristelige Studentlag, sier Kjøde. KPK

 

kommentarer