Ansvarlig redaktør i Korsets Seier, Anne Gustavsen. Leder
Den viktigste arven foreldre kan gi videre til sine barn, er et hjemmemiljø der troen leves ut naturlig og troverdig.

 

Anne Gustavsen er ansvarlig redaktør og daglig leder i Korsets Seier

Et av de sterkeste inntrykkene jeg har med meg fra barndommen, var en mor som samlet oss til bibel og bønn ved frokostbordet hver morgen og der bønn var det naturlige førstevalget når problemer og kriser oppsto i vår hverdag. Det satte spor for livet.

Det er utrolig viktig at fokuset på trosopplæring til barn og unge får stort rom i våre kirker. Like fullt er det påvirkningen i hjemmet som setter de dypeste sporene i barns liv. Levende kristentro i familien er uten tvil det beste redskapet for å se at barn forblir kristne når de vokser opp. Aller best effekt blir det når troen leves som en del av familielivet og ikke bare som en kristen aktivitet.

The Barna Group har gjort undersøkelser som viser at mellom 60 og 90 prosent mister troen i overgangen mellom barn og voksne. Dette er dramatiske tall som kaller på bevisstgjøring både i kirke og hjem.

Barna lærer mer gjennom hva vi gjør, enn hva vi sier.

Anne Gustavsen - ansvarlig redaktør i Korsets Seier

I undersøkelser der unge kristne har blitt bedt om å nevne personer som har hatt størst betydning for at de har beholdt troen, svarer 84 prosent mor. På neste plass kommer far. Derimot har kirken og pastoren langt mindre betydning.

Hva kan kristne familier gjøre for å utvikle det åndelige livet i hjemmet? Å inkludere bønn, bibellesning og naturlige samtaler om Gud, er viktige elementer som kan prege hverdagen.

Karina Waldemar, som sammen med mannen Jarle jobber med barn og tro, sier i et intervju at «mamma hadde en sterk hverdagstro som har påvirket meg mye mer enn kirketroen. Når det var noe på skolen, ba vi sammen, og vi fikk mange bønnesvar. I dag er dette viktig for meg, de små opplevelsene og bønnesvarene i hverdagen. Det å se at Gud til og med bryr seg om det lille.»

Kanskje er det som foreldre å ta godt vare på eget gudsforhold, den beste måten å overføre tro på. For barna lærer mer gjennom hva vi gjør, enn hva vi sier. Samtidig kan det være bra å sette av tid sammen hver dag hvor fokuset i familien er troen. Dette kan skje gjennom andaktsstunder, samtaler, lek og hygge. Del med barna ditt vitnesbyrd, dine opplevelser med Gud og dine bønnesvar.

Når grunnlaget legges i hjemmet, er det også viktig å få fram at barn har behov for et kristent fellesskap. Derfor bør aktivt menighetsliv være høyt prioritert i en travel hverdag for en barnefamilie.

Det er tross alt den viktigste arven vi kan gi til neste generasjon.

kommentarer


Anbefalte innlegg