Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Godt lederskap gleder seg mer over andres vekst enn sin egen posisjon.

 

Sunt og godt lederskap er avgjørende, enten vi befinner oss i forretningsverdenen eller i kirken. For å være i stand til å bevege seg mot et mål og en visjon, er en dyktig leder  udiskutabelt viktig.

Når en del hever en skeptisk røst mot for tydelig lederskap, særlig i menighetssammenheng, bunner det nok ofte i frykten for å bli gjenstand for usunt maktbruk og manipulering, eller uvilje mot å føle seg begrenset, underdanig og styrt. Dårlige erfaringer med tidligere ledere og lederskap skaper skepsis og motvilje.

Sunne ledere måler ikke sin suksess i kjendisbarometer.

Hvordan kan vi tenke annerledes om lederskap? Sunne ledere er nemlig ikke opptatt av sin egen makt og posisjon. De måler ikke sin suksess i kjendisbarometer, men i den frukt av blomstrende medarbeidere de produserer.

Sant lederskap i kirken er evnen til å frigjøre mennesker til å leve ut sitt potensiale og det kall og den tjeneste som enhver har på hjertet. Gode ledere får mennesker rundt seg til å blomstre og trives i et fellesskap der man enes i felles innsats for å nå mål og visjoner.

Derfor er ikke sunne ledere redde for å engasjere folk som er bedre enn seg selv. De vet nemlig at det vil sikre enda bedre utvikling og vekst. En leders styrke er å kjenne sine egne svakheter og være trygg nok til å puffe fram andre som hjelper fellesskapet med å nå målet.

Den største feilen ledere kan gjøre, er å tro at de er uerstattelige. Ingen er det. Det er kanskje smertefullt å innse, men det er først når det man leder kan vise til resultater og vekst uten at man selv er involvert i enhver detalj, at man har gjort en god jobb.

Garantien mot feilskjær er passivitet.

Hotellkongen Petter Stordalen har uttalt at «verdien av dine medarbeideres engasjement, ideer og tanker vil alltid veie tyngre enn summen av alle feil». Mennesker utvikles og lærer når de er i bevegelse. Garantien mot feilskjær er passivitet, men det ønsker vel ingen?

Derfor vet en god leder at det er viktig å investere i sine medarbeidere. Som leder må man sørge for at alle har det bra, at de følges opp tett, får tilgang på veiledere og mentorer, og får hjelp til å skape en god balanse mellom hvile og arbeid. Det krever tid og tålmodighet, men fornøyde medarbeidere som jobber mot samme mål, er verdens beste investering.

Når alle frivillige medarbeidere i våre forsamlinger blir sett, feiret og investert i, vil eierskapet sitte like sterkt hos alle.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg